Loting voor B&B’s in Amsterdam van de baan

Om overlast van te veel toeristen tegen te gaan en woonruimte te behouden voor Amsterdam, is een vergunningsplicht ingesteld voor Bed & Breakfasts. Echter de geplande loting is van de baan, want het aantal aanmeldingen is lager dan verwacht en meer verspreid over de stad. 

5 maart 2020 om 13:44 | 2 min

Illegale onderverhuur levert verhuurder €30.000 op

In een recent arrest beantwoordt het Gerechtshof Amsterdam twee vragen in het kader van onderverhuur. Ten eerste of het oneerlijk, dan wel onredelijk bezwarend is als de huurder zijn inkomsten uit de verboden onderverhuur aan de verhuurder moet afstaan. En ten tweede of àlle huurinkomsten uit verboden onderverhuur aan de verhuurder moeten worden afgedragen.

17 september 2019 om 09:43 | 3 min