Vergroten of verbouwen: wat valt er onder de kruimelgevallenregeling?

Op grond van artikel 4 lid 1 bijlage II Bor kan een gebouw worden vergroot. Die mogelijkheden zijn volgens de Afdeling ruim: Deze categorie is niet beperkt tot ‘planologisch ondergeschikte gevallen’. Zo kan bijvoorbeeld de realisatie van een winkel met een ‘kruimelgeval’ worden vergund. Mr Arjan Loo licht dit toe. 

Is het echt ‘vrijheid, blijheid’ voor een gemeente bij het vaststellen van een legestarief?

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld over de Legesverordening 2013 van de gemeente Rotterdam. Leidt deze verordening tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing? De Hoge Raad oordeelde van niet, advocaat Arjan van Loo van Poelmann van den Broek advocaten vertelt wat dit voor u betekent. 

Column: Het snel(ler) kunnen realiseren van nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland in het jaar 2015 te maken heeft gekregen met een enorme toestroom van asielzoekers, mede door de voortdurende oorlog in Syrië. Door deze toestroom is ook de behoefte aan geschikte opvangvoorzieningen sterk toegenomen. Advocaat Arjan Loo van Poelmann van den Broek vertelt hier meer over.