Inzicht in vastgoedrisico’s gaat verder dan bevindingen van Algemene Rekenkamer

Volgens de Algemene Rekenkamer bieden jaarverslagen en de daarin opgenomen continuïteitsparagraaf slechts een beperkt inzicht in vastgoedrisico’s bij universiteiten. AT Osborne gaat in dit artikel verder dan de continuïteitsparagraaf en geeft handvatten voor verdieping en verbreding zoals aanbevolen door de Rekenkamer.