Doel bereikt: na 13 jaar een punt achter het Lente-akkoord

Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK zetten na 13 jaar een punt achter het succesvolle Lente-akkoord. De initiatiefnemers hebben namelijk hun doel (energieneutrale nieuwbouwwoningen) behaald. De initiatiefnemers richten zich nu op natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

21 oktober 2021 om 09:55 | 2 min

Aedes aan kabinet: 'Laat de noodkreet niet onbeantwoord!'

Koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes vindt dat het kabinet de noodkreet van de woningmarkt niet beantwoordt. De €1 miljard extra die het demissionaire kabinet heeft toegezegd, is volgens Aedes hard nodig maar zeker niet voldoende. Aedes is teleurgesteld over het gebrek aan urgentie in de plannen van het kabinet. 

22 september 2021 om 09:11 | 4 min

Ollongren: 'Disbalans tussen opgaven waar corporaties voor staan en hun financiële middelen'

Woningcorporaties stellen ieder jaar hun investeringsplannen op voor de komende 5 jaar. Voor de jaren 2021-2025 hebben zij samen investeringen gepland van €52,3 miljard, 13% hoger dan eerdere prognoses. Maar is dit vol te houden onder de huidige omstandigheden? Demissionair minister Ollongren heeft in een brief naar de Kamer haar zorgen uitgesproken. 

7 juni 2021 om 12:03 | 3 min | 2

Gemeenten en corporaties samen op de barricades: 'Schaf verhuurderheffing af!'

De boodschap die gemeenten en woningcorporaties hebben voor politiek Den Haag is luid en duidelijk: ‘Schaf de verhuurderheffing af en zet het geld in voor meer betaalbare en duurzame huurwoningen en voor veiliger en prettiger wijken.’ Meer dan honderd gemeenten en corporaties deden samen een oproep om de heffing af te schaffen.

1 juni 2021 om 12:00 | 3 min

'Ongewenste concurrentie tussen urgente groepen woningzoekenden'

Woningcorporaties ervaren een toename van het aantal daklozen. In combinatie met het tekort aan woningen kunnen corporaties, ondanks grotere inspanningen, de toestroom niet bijbenen. Extra locaties voor flexwoningen worden door gemeenten onvoldoende beschikbaar gesteld. Hierdoor dreigt de hulp aan spoedzoekers tekort te schieten, blijkt uit onderzoek van Aedes. 

11 mei 2021 om 10:18 | 2 min