Invoering Omgevingswet stap dichterbij

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Rond de zomer wordt besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. 

11 februari 2020 om 20:12 | 2 min