'Hij heeft dat geld heel snel binnengehaald. Dat had ik niet verwacht.'

Leningen van het bedrijfsleven. Crowdfunding bij burgers. Ziekenhuizen worden steeds creatiever in het vinden van alternatieve financiering voor hun bouwplannen. “Het besef dat niet alles bancair kan worden gefinancierd komt in een stroomversnelling”, zo constateert Pim Diepstraten, partner van Finance Ideas. “Alleen via gestapelde financiering kunnen zij hun plannen nog rond krijgen.”

14 januari 2016 om 09:39 | 5 min

BDO: 'WOZ-waarde zorgvastgoed is te hoog'

Jaarlijks bepalen gemeenten de WOZ-waarden van zorginstellingen met behulp van landelijk uniforme taxatiewijzers, die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn opgesteld. Begin 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de door gemeenten gebruikte taxatiewijzer voor Ziekenhuizen tot een te hoge WOZ-waarde leidt. Dit omdat geen rekening wordt gehouden met medische installaties die onder de werktuigenvrijstelling vallen. Vrijgestelde werktuigen moeten worden uitgezonderd van de WOZ-waarde. Door dit arrest moet de werktuigenvrijstelling veel breder worden toegepast dan door gemeenten in het verleden is gedaan. Dit schrijft Branchegroep BDO op haar website.

1 januari 2016 om 10:29 | 4 min