Planschade: 2% of 5% normaal maatschappelijk risico voor de aanvrager?

Op 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State een interessante uitspraak gedaan over de vraag wanneer in beginsel bij een verzoek om planschade een normaal maatschappelijk risico van 5% van de geleden schade voor rekening van de aanvrager moet blijven. Een artikel van advocaat Arjan van Loo van Poelmann van den Broek advocaten.

26 juni 2017 om 11:50
leestijd 7 minuten

Nieuwe kantoorconcepten: een ander gebruik én een uitbreiding binnen 8 weken vergund

Er is in de praktijk vaak behoefte aan mogelijkheden om leegstaande gebouwen of een gedeelte van een gebouw te transformeren naar een andere functie. Of om verschillende functies juist bij elkaar te brengen. De vraag is of de wet dergelijke transformaties ook met een snelle procedure mogelijk maakt. Advocaat Arjan Loo geeft hierin duidelijkheid. 

Transformatie van de retail, meer mogelijkheden en steeds sneller

In december 2015 werd het retailnieuws gedomineerd door faillissementen. Hoe anders is dat nu een jaar later. Nu groeit de retailsector. Goed nieuws dus, maar daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met de snelheid waarmee het retaillandschap zich op dit moment verandert. Biedt de planologische wetgeving daar wel voldoende mogelijkheden voor?