Geen subsidie transformatieproject, maar wel fiscaal optimaal resultaat?

Transformatie van kantoren zorgt ervoor dat leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe functie krijgen. Hiermee kan de levensduur van een bestaand gebouw drastisch worden verlengd, kan de leefomgeving een positieve impuls krijgen en/of leidt dit tot besparingen op de bouwtijd en de bouwkosten ten opzichte van nieuwbouw doordat het casco al aanwezig is. Een bijdrage van BDO.