NOVI komt stap dichterbij, overheid gaat meebeslissen over inzet ruimte

Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Ruim 51.000 woningen erbij dankzij woningbouwimpuls

Dankzij de woningbouwimpuls kunnen ruim 51.000 woningen, binnen 27 projecten, nu gebouwd worden door een investering van €290 miljoen van het Rijk. Gemeenten en provincies dragen €331 miljoen bij om het financieel tekort op te lossen. De woningen kunnen nu versneld gebouwd worden, zijn betaalbaarder of er komen er meer dan oorspronkelijk gepland. 

10 september 2020 om 09:37 | 4 min

200 miljoen euro voor de huursector

Het kabinet maakt €200 miljoen vrij voor de huursector. Een deel van dit geld zal worden gebruikt om woninghuurders die het financieel moeilijk gaan hebben te ondersteunen. Een ander deel zal worden ingezet om de bouw te stimuleren. Dit meldde de NOS.

9 september 2020 om 10:29 | 1 min

Nieuwe geluidsregels bedreiging voor 380.000 nieuwbouwwoningen

Opnieuw een grote tegenslag voor de woningbouw. Na PFAS en stikstof wordt er ook nu ook strenger op geluid gelet. De bouw van 380.000 woningen in een zeer ruime cirkel rondom luchthavens wordt hierdoor aan banden gelegd. Gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof, schreef namens 56 gemeenten een brandbrief aan minister Ollongren.