Vastgoed Belang en IVBN: 'Maatwerk blijft uitgangspunt'

Vastgoed Belang en IVBN: 'Maatwerk blijft uitgangspunt'

Gisteren is er gevolg gegeven aan de afspraken van het Steunakkoord voor de retailsector van afgelopen april. Detailhandel Nederland gaf aan ‘zeer tevreden’ te zijn, nu reageren brancheorganisaties Vastgoed Belang en IVBN. “Er zijn geen generieke maatregelen genomen, maatwerk tussen verhuurder en huurder blijft het uitgangspunt.”

4 juni 2020 om 10:03 | 3 min
Patrick Ruwiel neemt plaats in bestuur IVBN

Patrick Ruwiel neemt plaats in bestuur IVBN

Met ingang van 1 april j.l. is Patrick Ruwiel benoemd in het bestuur van IVBN. Hij is sinds januari 2019 Director Dutch Real Estate van MN. Hij neemt binnen het bestuur de portefeuille van Guido Verhoef (PGGM) over met de werkgroep Strategie, Research en Data. Verhoef had de maximale zittingstermijnen bereikt.

2 juni 2020 om 10:10 | 1 min

IVBN pleit voor maatwerk door coronacrisis in de retail

De nood onder retailers is groot: de horeca die gedwongen gesloten is en diverse grote en kleine winkelketens die er zelf voor kiezen te sluiten. IVBN adviseert om op maatwerkbasis retailers tegemoet komen, die de huur niet kunnen betalen vanwege zwaar omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. 

20 maart 2020 om 14:43 | 3 min