Verdwijnt sociale huur uit gewilde buurten Amsterdam?

De wijken in onze hoofdstad worden steeds ongemengder, meldt Het Parool. Populaire wijken kennen steeds minder sociale huur. In sommige buurten is het aandeel van sociale huurders zelfs al gezakt tot onder de 35 procent. Dat komt omdat particulieren en woningcorporaties hun sociale woningen vaker verkopen. In Amsterdam-Zuid is nog maar 18 procent van de bewoners een sociale huurder.

31 maart 2016 om 09:37 | 2 min

Woonbond onderneemt juridische stappen tegen gluurverhoging

De Woonbond wil schikken met de Belastingdienst en verhuurders zodat huurders die ten onrechte te veel huur hebben betaald hun geld terug kunnen krijgen en de huren omlaag gaan. De extra hoge huurverhogingen die middeninkomens de afgelopen drie jaar hebben gekregen, zijn onrechtmatig, omdat het verstrekken van inkomensgegevens in strijd was met privacy wetgeving. Dat bleek recentelijk uit een uitspraak van de Raad van State. Op een eerste uitnodiging om over een schikking te komen praten werd door verhuurdersorganisaties en de Belastingdienst afwijzend gereageerd. "Wij zijn daarom genoodzaakt juridische stappen te ondernemen," aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping.

21 maart 2016 om 15:23 | 2 min

‘Het wordt tijd dat de Huurdersvereniging zich met deze groep huurders gaat bezig houden’

Winnie Terra, voorzitter van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), wilt de aandacht van de organisatie verleggen van oudere huurders naar jongeren, studenten en jonge gezinnen. Dat schrijft het Parool op haar website. De vereniging wil meer betekenen voor nieuwe groepen huurders die nog in Amsterdam gehuisvest moet worden.In Terra’s brief aan de HA-leden spreekt ze van het 'verbreden van de achterban'.

15 maart 2016 om 09:56 | 3 min

Blok: Inkomensafhankelijke huurverhoging is een juist instrument

“Die Blok is er nu eenmaal voor de rijken, die steeds opnieuw gepamperd worden…” Dit is een zinsnede uit een reactie op een artikel in de Telegraaf. Dit artikel gaat over onveranderde inkomensafhankelijke huurverhoging voor mensen in een sociaal huis. Blok laat het zoals het is want de verhoging is een ‘juist instrument’.

3 maart 2016 om 09:56 | 2 min