Amsterdam: locatie Appelweg geschikt voor 70 tijdelijke woningen

In 2019 is voor de locatie Appelweg in Amsterdam een plan ontwikkeld met gezinswoningen en appartementen aan het water. Deze plannen zijn beoordeeld en bleken financieel niet haalbaar. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen tijd onderzocht of deze locatie geschikt is voor tijdelijke woningen voor jongeren zoals starters, studenten en statushouders.

17 september 2021 om 09:06 | 2 min

Nautisch NDSM aan Amsterdam Marina goed voor 268 appartementen

Met de bouw van Nautisch NDSM in Amsterdam wordt ingespeeld op de grote vraag naar betaalbare woningen. Van de in totaal 268 appartementen worden 181 huurappartementen gerealiseerd, waarvan 157 appartementen in het middenhuur segment en 24 in de vrije sector huur. De bouw is vorige week officieel van start gegaan. 

De voorgestelde wijzigingen voor de nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam

Op 1 januari 2022 wijzigt de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (HVV) wederom. Tot 11 juli aanstaande ligt het voorstel tot wijziging voor ter inspraak. Het college van B&W Amsterdam heeft ook al aanvullende wijzigingen van de HVV voorgesteld die per 1 mei 2022 van kracht moeten worden. In dit artikel komen de meest relevante voorgestelde wijzigingen aan bod.