Beheer uit handen geven: een zorg minder of meer?

De rollen en taken van een vastgoedbeheerder kunnen verschillen. Dat een huurder en een beheerder twee compleet verschillende (rechts)personen zijn, lijkt voor de hand te liggen. Onduidelijke overeenkomsten zorgen echter voor onduidelijke scheidslijnen en discussie. Advocaat Glenn Kerver legt in het volgende artikel aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe dit juridisch zit. 

1 november 2021 om 09:13 | 6 min

De ontruiming bij onderhuur in het zorgvastgoed; let op!

Wat gebeurt er wanneer een woningcorporatie de huurovereenkomst met de zorgorganisatie, in de rol van hoofdhuurder/onderverhuurder, wenst te beëindigen vanwege onderhuur aan de verkeerde doelgroep ? Moeten de onderhuurders dan vertrekken? Dit artikel legt uit hoe het zit, inclusief een praktijkvoorbeeld.

20 oktober 2021 om 09:01 | 4 min

'Het is hier geen (short stay) hotel!'

Een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur kent geen huurbescherming. Dat volgt uit artikel 7:232 lid 2 BW. In de jurisprudentie is al lange tijd uitgemaakt dat deze betekenis slechts toekomt aan vakantieverblijven en tijdelijk verblijf in een noodsituatie. Marie-Christine Veltkamp-van Paassen, vastgoedadvocaat bij GMW Advocaten gaat in op de actuele ontwikkeling dat vastgoedbedrijven steeds vaker kortlopende huurcontracten opstellen. 

11 augustus 2021 om 15:43 | 6 min

Let op bij tijdelijke verhuur van een complex conform de Leegstandwet!

Om de leegstand te beperken wordt er in de Leegstandwet de mogelijkheid geboden om het complex tijdelijk als woonruimte te verhuren. Hierbij worden dwingendrechtelijke huurwetten buiten werking gesteld en dit geeft veel vrijheid aan de verhuurder. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het tijdelijk verhuren conform de Leegstandwet. Lees hier welke.

De redding van een onzorgvuldig voorbereide omgevingsvergunning

De ontwikkeling van leefgebieden kent vele facetten, en aan al deze facetten moet in de voorbereiding grondig aandacht besteed worden. Gebeurt dat niet dan kan dat grote gevolgen hebben. Zo bleek ook uit een recente zaak die diende voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vastgoedadvocaat Marie-Christine Veltkamp-van Paassen licht het toe. 

5 mei 2021 om 11:41 | 5 min