Column: Grijze gebieden en ontduiking van de Wet doorstroming huurmarkt

Sinds de Wet Doorstroming Huurmarkt is het mogelijk voor een zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar aan te gaan. De (rechts)praktijk moet uitwijzen hoe met dit nieuwe type contract wordt omgegaan. Elsje de Bie, advocaat bij Hielkema & co, geeft in deze column een aantal voorbeelden van grijze gebieden die nog uitgekristalliseerd moeten worden.