Blok: ‘Nu is het moment dat ook andere corporaties hun ambities kunnen tonen én waarmaken’

Deze week zijn op symbolische wijze twee brochures overhandigd door Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, met daarin alle mogelijkheden voor financiering van Nul op de Meter woningen voor huiseigenaren. Aan de ontvangende zijde stonden Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Verenging van Banken, en Birgitte van Hoesel, directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, die de brochure over financiering van Nul op de Meter voor woningcorporaties in ontvangst namen. Beide brochures worden de komende tijd actief verspreid onder financieel adviseurs van banken en alle leden van Stroomversnelling.

17 december 2015 om 11:59 | 3 min

Kostenbesparing reden voor duurzaam (ver)bouwen

Besparing op energiekosten is voor Nederlanders dé belangrijkste reden om voor duurzaam (ver)bouwen te kiezen. Ze vinden dit een stuk belangrijker dan het milieu of een beter leefklimaat in huis. Een kwart van de Nederlanders is bereid om meer te betalen voor duurzame oplossingen, zolang ze de investering op den duur kunnen terugverdienen. Dit blijkt uit de Klusmonitor, uitgevoerd door SAMR onder ruim duizend Nederlanders, in opdracht van Werkspot.nl.

15 december 2015 om 11:36 | 2 min

Nieuwe investeerder steekt geld in zonne-energie Noord-Holland

Met een investering in Sun Invest wil het Participatiefonds Noord-Holland een impuls geven aan zonne-energie voor woningcorporaties, bedrijven en overheden in de provincie. Ecorus verzorgt de uitvoering. Philippe Vanhoef, managing partner van Ecorus en initiatiefnemer van Sun Invest: 'Deze financiële ondersteuning maakt het mogelijk voor Sun Invest om groots in te zetten op de decentrale opwekking van zonne-energie. Het resultaat daarvan wordt niet alleen stroom voor zo'n 10.000 huishoudens, maar ook 35 manjaar werk.'

14 december 2015 om 10:37 | 3 min

Nieuwe subsidie duurzame warmteopwekking

Vanaf 1 januari 2016 stelt minister Kamp een nieuwe subsidie beschikbaar voor kleinschalige, duurzame warmteopwekking. Met deze Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) wil de minister stimuleren dat vastgoedeigenaren, waaronder woningcorporaties, warmwaterboilers vervangen door zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

11 december 2015 om 15:30 | 1 min

Opmerkelijk: een windmolen-attractiepark

Hoe maak je een statisch windmolenpark tot iets prikkelends en dynamisch? Deze gedachte passeerde bij de out-of-the-box-denkende mensen van Qurrent. Daarom heeft de energieleverancier een concept laten ontwikkelen om een windmolenpark om te vormen tot een eco-pretpark wat een combinatie is van een attractie- en waterpretpark.

10 december 2015 om 11:02 | 2 min

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Dit is door minister Kamp op 7 december jl. aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. De hoeveelheid subsidie is uiteindelijk afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

10 december 2015 om 09:50 | 2 min

Lokale energie-initiatieven verdriedubbelen rendement

Lokale duurzame energie-initiatieven beheren een vermogen van bijna 90 megawatt. Dit vermogen wordt binnen korte tijd verdriedubbeld. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor, die tijdens het evenement ‘HIER opgewekt’ bekend is gemaakt.  De Lokale Energie Monitor is het eerste onderzoek dat inzicht geeft in de totale impact van lokale energieprojecten.

8 december 2015 om 16:19 | 2 min

In 5 jaar 1,8 miljoen sociale woningen verduurzaamd

Europese volkshuisvestingsorganisaties verduurzaamden tussen 2010 en 2015 circa 1.843.000 woningen. Dat maakte de Europese koepel voor volkshuisvestelijke organisaties Housing Europe bekend op de klimaattop in Parijs, op 3 december 2015.

8 december 2015 om 15:23 | 1 min