Nieuwe investeerder steekt geld in zonne-energie Noord-Holland

Met een investering in Sun Invest wil het Participatiefonds Noord-Holland een impuls geven aan zonne-energie voor woningcorporaties, bedrijven en overheden in de provincie. Ecorus verzorgt de uitvoering. Philippe Vanhoef, managing partner van Ecorus en initiatiefnemer van Sun Invest: 'Deze financiële ondersteuning maakt het mogelijk voor Sun Invest om groots in te zetten op de decentrale opwekking van zonne-energie. Het resultaat daarvan wordt niet alleen stroom voor zo'n 10.000 huishoudens, maar ook 35 manjaar werk.'

14 december 2015 om 10:37 | 3 min

Nieuwe subsidie duurzame warmteopwekking

Vanaf 1 januari 2016 stelt minister Kamp een nieuwe subsidie beschikbaar voor kleinschalige, duurzame warmteopwekking. Met deze Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) wil de minister stimuleren dat vastgoedeigenaren, waaronder woningcorporaties, warmwaterboilers vervangen door zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

11 december 2015 om 15:30 | 1 min

Opmerkelijk: een windmolen-attractiepark

Hoe maak je een statisch windmolenpark tot iets prikkelends en dynamisch? Deze gedachte passeerde bij de out-of-the-box-denkende mensen van Qurrent. Daarom heeft de energieleverancier een concept laten ontwikkelen om een windmolenpark om te vormen tot een eco-pretpark wat een combinatie is van een attractie- en waterpretpark.

10 december 2015 om 11:02 | 2 min

8 miljard voor stimulering duurzame energieproductie in 2016

Het budget voor de SDE+ 2016 wordt meer dan verdubbeld naar 8 miljard euro. Dit is door minister Kamp op 7 december jl. aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. Er komen twee openstellingsrondes in maart en september. Zo hebben ontwikkelaars een extra mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe duurzame energieprojecten. De hoeveelheid subsidie is uiteindelijk afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

10 december 2015 om 09:50 | 2 min

Lokale energie-initiatieven verdriedubbelen rendement

Lokale duurzame energie-initiatieven beheren een vermogen van bijna 90 megawatt. Dit vermogen wordt binnen korte tijd verdriedubbeld. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor, die tijdens het evenement ‘HIER opgewekt’ bekend is gemaakt.  De Lokale Energie Monitor is het eerste onderzoek dat inzicht geeft in de totale impact van lokale energieprojecten.

8 december 2015 om 16:19 | 2 min

In 5 jaar 1,8 miljoen sociale woningen verduurzaamd

Europese volkshuisvestingsorganisaties verduurzaamden tussen 2010 en 2015 circa 1.843.000 woningen. Dat maakte de Europese koepel voor volkshuisvestelijke organisaties Housing Europe bekend op de klimaattop in Parijs, op 3 december 2015.

8 december 2015 om 15:23 | 1 min

3 verbeteringen die Blok gaat doorvoeren in het energielabel

Minister Blok erkent dat het aanvragen van het energielabel voor nieuwbouwwoningen nog gebreken vertoont en dat er verbeteringen nodig zijn. Hij schrijft dit in een brief aan de vier Lente-akkoord partners (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB). Die waren boos over de chaos rondom het energielabel. Blok gaat drie verbeteringen doorvoeren.

7 december 2015 om 13:55 | 2 min

CGBC wil 10 miljoen vierkante meter BREEAM-NL

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 minimaal 10.000.000 m2 vloeroppervlak te hebben gecertificeerd met BREEAM-NL. Deze ambitie is onderdeel van het gezamenlijke commitment die alle 73 Green Building Councils in de wereld hebben gemaakt om met het verduurzamen van de gebouwde omgeving een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen

4 december 2015 om 09:11 | 2 min