Nederland voldoet niet aan energielabel-normen

De Europese Commissie heeft Nederland, Italië en Polen gevraagd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de richtlijn voor energie-efficiëntie in gebouwen volledig wordt opgenomen in nationale wetgeving. Aan welke regels Nederland niet voldoet, is nog onduidelijk.Incluis het 'Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland' uit april 2014.

30 april 2015 om 12:45 | 4 min

Sneller vloer storten met slimme EPS-passtrook

Naarmate de EPC-waarde van een gebouw lager wordt vastgesteld, is een juiste uitvoering van alle details cruciaal voor het daadwerkelijk realiseren van de nagestreefde isolatiewaarde. Om die reden heeft VBI in samenwerking met uitvoerende partijen de slimme EPS-passtrook ontwikkeld voor haar geïsoleerde kanaalplaatvloeren. Hiermee kunnen snel en eenvoudig de restmaten van deze begane grondvloeren worden geïsoleerd en afgestort.

29 april 2015 om 11:10 | 1 min

Energienotanul-wonen in De Hoven in Sterrenberg

Begin maart is VolkerWessels Vastgoed gestart met de verkoop van 18 gezinswoningen in deelplan De Hoven in project Sterrenberg. Nog geen twee maanden later zijn alle woningen succesvol verkocht. Wat zijn de succesfactoren? De bouw is in handen van Bouwcombinatie Sterrenberg, bestaande uit Bébouw Midreth en Boele & van Eesteren).  

28 april 2015 om 11:53 | 2 min

Verlichting verplichting in STABU systematiek

Dit jaar is onder de noemer ‘STABU Bouwbreed’ een nieuwe STABU systematiek ingegaan. In deze nieuwe besteksystematiek voor de woning- en utilititeitsbouw van STABU zijn nu ook de inzamelmiddelen voor verlichting opgenomen. Het vorig jaar hernieuwde Bouwbesluit maakte het apart afvoeren van verlichting en armaturen al verplicht. Het aangepaste STABU-bestek  zorgt daarnaast voor de extra herinnering aan opdrachtgever en betrokken bouw- en sloopbedrijven. LightRec en Wecycle hopen dat deze ‘reminder’ de inzameling van verlichting in de bouw- en sloopsector stimuleert.

28 april 2015 om 09:50 | 3 min

Gelderland gaat 100.000 woningen energiezuinig maken

De provincie Gelderland gaat samen met woningcorporaties, particulieren en het bedrijfsleven een plan ontwikkelen om binnen vijf jaar 100.000 woningen energiezuinig te maken. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur.

23 april 2015 om 11:11 | 1 min

Hoe wil NAM aardbevingshuizen versterken?

De NAM gaat over ongeveer een maand bekend maken op welke manier ze huizen in het aardbevingsgebied gaan versterken. De NAM heeft tientallen methodes getest in verschillende proefhuizen. In totaal brengen bouwbedrijven nu ook al zestig bestaande technieken in de praktijk bij het versterken van woningen. Veel technieken zijn nieuw.

21 april 2015 om 14:04 | 1 min

Woonstad Rotterdam duurzaamste in eigen stad

Woonstad Rotterdam is de duurzaamste corporatie in eigen stad. Dit blijkt uit de jaarlijkse energiebesparingsmonitor SHAERE van koepelorganisatie Aedes, waarin de energieprestaties van woningcorporaties wordt gemeten.

15 april 2015 om 10:21 | 2 min

Intentieovereenkomst BioBased Wonen ondertekend

Na een verkenning van een jaar werd op 8 april de intentieovereenkomst getekend voor de bouw van de 6B Woning, de biobased woning van VORM en haar bouwpartners. Deze bouwpartners zijn: Timmerfabriek de Kievit, H. Ek Installaties, Topvorm, IOB ingenieursbureau, BBS de Hoop en S&N Houtkonstrukties.

9 april 2015 om 09:59 | 2 min

Over 8 jaar is Almere energieneutraal

De gemeente Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Hiervoor moet nog het nodige gebeuren. Daarom is het programmaplan 'Energie Werkt' opgesteld, dat als doel heeft in de periode 2015-2018 een meer energieneutraal Almere te realiseren. Wethouder Henk Mulder heeft het plan woensdag naar de gemeenteraad gestuurd.

8 april 2015 om 14:39 | 3 min

Lefier maakt 36 huurwoningen energieneutraal

Woningcorporatie Lefier wil 36 huurwoningen aan de Laan van het Kinholt in Emmen verbeteren tot zogeheten nul-op-de-meter woningen in het kader van het eerste Stroomversnellingsproject in de gemeente Emmen.

7 april 2015 om 14:32 | 1 min