Den Haag en het rijk investeren opnieuw €4 miljoen in Zuidwest

Den Haag gaat opnieuw ruim 4 miljoen investeren in Den Haag Zuidwest. Het derde deel van de Regiodeal – gelden van rijk en gemeente met het doel de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk in sociaaleconomisch opzicht te versterken – gaat zich met name richten op kansen voor jongeren en het stimuleren van de wijkeconomie.

28 juli 2021 om 11:16 | 3 min