Actieve risicoaanvaarding: valkuil in het planschaderecht voor iedere koper

Bij actieve risicoaanvaarding gaat het om de vraag of ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie in nadelig opzicht zou veranderen. Maar wanneer heeft een koper de schade kunnen voorzien? Vastgoedadvocaat Wouter van Galen legt uit.

12 januari 2018 om 09:33 | 8 min

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ biedt schijnzekerheid

Recent schreef vastgoedadvocaat Wouter van Galen enthousiast over de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’, waardoor iedere eigenaar van vastgoed zichzelf voortaan kan informeren over plannen en besluiten die van invloed kunnen zijn op zijn vastgoed. Een nieuwe uitspraak stelt deze conclusie volgens Van Galen echter in een compleet ander daglicht.

10 januari 2018 om 09:33 | 3 min

Wie is aansprakelijk voor de kosten asbestsanering na brand?

​Helaas staat er dagelijks wel een gebouw in Nederland in brand. De schadelijke gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Zeker als daarbij asbest vrijkomt. Veel gebouweigenaren hebben een opstalverzekering. De praktijk wijst echter uit dat die in de meeste gevallen geen dekking biedt voor schade buiten de erfgrenzen. Wouter van Galen, advocaat/partner bij De Advocaten van Van Riet, geeft in dit artikel zijn visie hierop.

27 mei 2016 om 11:22 | 6 min