Topvacature: VvE Manager bij MHM Onroerend Goed

Als VvE Manager behartig je de belangen namens MHM bij diverse Verenigingen van Eigenaren waarvan MHM lid is (eigenaarsrol) en in enkele gevallen een bestuurdersrol heeft. De VvE Manager fungeert als aanspreekpersoon voor diverse partijen en handelt de daaruit voortkomende vraagstukken af.

 Werkzaamheden

  • Correspondentie met administrateurs/VvE beheerders, bestuur, verenigingsleden, externe technische dienst en dergelijke
  • Neemt besluiten (over bijvoorbeeld onderhoud of verduurzamen) in samenspraak met andere eigenaren/bewoners na interne afstemming
  • Controle en beoordeling van de door externe VvE beheerders aangeleverde (financiële) stukken
  • Verwerken van alle mutaties met betrekking tot het lidmaatschap van MHM in de VvE
  • Voeren van de financiële administratie voor een klein aantal verenigingen inclusief opmaak jaarstukken
  • Draagt zorg voor vertegenwoordiging bij VvE vergaderingen
  • Overige voorkomende werkzaamheden

Lees hier de volledige vacature.

Reacties