Gemiddelde overwaarde 65-plusser ruim drie ton, maar huis 'opeten' is lastig

Gemiddelde overwaarde 65-plusser ruim drie ton, maar huis 'opeten' is lastig

Uit de laatst bekende vermogenscijfers van het CBS uit 2021 blijkt dat 65-plus huiseigenaren gemiddeld een overwaarde hebben van ruim 312.000 euro. Dat is de gemiddelde waarde van hun woning minus een nog eventuele hypotheek. Maar wie zijn overwaarde wil 'opeten', krijgt met strengere regelgeving te maken.

Daarbij ziet men ook dat hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de overwaarde is. Voor de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar is de gemiddelde overwaarde bijna 298.000 euro, terwijl voor de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder de gemiddelde overwaarde ruim 351.000 euro is.

Het gaat om gemiddelden, dus er is ook een groep die een nog veel grotere overwaarde heeft. We zien ook dat 65-plussers over het algemeen een kleine of zelfs geen hypotheek hebben. 30 procent van de huizenbezitters in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar heeft geen hypotheek meer en dit loopt op naar zelfs 62 procent voor de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder. 

Voor woningeigenaren met een klein pensioen, is het 'opeten' van de overwaarde lastiger geworden omdat de hypotheekregels zijn aangescherpt. 'Het lijkt erop dat de overheid, toezichthouders en geldverstrekkers 65-plussers willen beschermen, zodat die niet in de situatie komen dat die hun huis moeten verkopen doordat er teveel overwaarde is opgegeten en de hypotheeklasten niet meer betaalbaar zijn. Het gevolg is dat iemand met een klein pensioeninkomen die meer te besteden wil hebben, gedwongen wordt om zijn woning meteen te verkopen en te verhuizen naar een vaak dure huurwoning. In plaats van nog een aantal jaren kunnen wonen in de eigen woning en als de overwaarde voor een groot deel is opgegeten dan pas de woning te verkopen en naar een huurwoning over te stappen. Blijkbaar vindt de overheid dat 65-plussers niet in staat zijn om daar zelf een weloverwogen beslissing over te nemen', aldus Van Bruggen Adviesgroep.

Reacties