Seminar over stikstofbeleid en vergunningenstop

Holla organiseert op dinsdagmiddag 25 april 2023 een seminar over het stikstofbeleid en vergunningenstop.

Sinds het wegvallen van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in mei 2019, verkeert Nederland in een stikstofcrisis. Tussentijdse oplossingen bleken niet houdbaar: de Raad van State zette op 2 november 2022 een streep door de bouwvrijstelling. Daarvoor had de Raad van State al een streep gezet door de ‘afkap van 5 km’ voor de berekening van stikstof bij infrastructurele werken.

De verstikkende gevolgen van stikstof voor de vastgoedsector 
Het wegvallen van de bouwvrijstelling heeft een grote impact op de vastgoedsector. Projecten dreigen stil te komen vallen. In veel gevallen is dat enkel vanwege de gevolgen van stikstof tijdens de bouwfase. Daar komt bij dat de provincie Noord-Brabant op 1 maart 2023 een vergunningstop heeft aangekondigd voor natuurvergunningen. Genoeg zaken om tijdens dit seminar te behandelen.

Onderwerpen die tijdens het seminar besproken worden:
Wat zijn de consequenties van het wegvallen van de bouwvrijstelling?
Wat zijn de gevolgen van de vergunningenstop?
Wat zijn de oplossingsrichtingen voor het alsnog vlot kunnen trekken van bouwprojecten?

Na het inhoudelijke deel is er uiteraard ruimte voor vragen.

Informatie over het seminar op een rij
Het seminar wordt gehouden op dinsdagmiddag 25 april 2023 op het kantoor van Holla legal & tax te ’s-Hertogenbosch aan het Stationsplein 101.Om 15:00 uur is de ontvangst en rond 17:00 uur sluiten we af met een borrel. De sprekers zijn onze advocaten Solange Drieshen en Ko Hamelink. Beiden zijn gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht.

Aanmelden kan via deze pagina.

Reacties