Yield Plus is dagelijks bezig met duurzaamheid. Niet alleen intern, maar ook met opdrachtgevers. Duurzaam beleggen is een van de thema’s waar Yield Plus zich verder in wil verdiepen. Property Manager Jorg de Jonge is op dit moment vanuit zijn studie bezig met een onderzoek naar dit onderwerp en vertelt in deze bijdrage er meer over. 

Jorg schrijft een scriptie over duurzaam beleggen om zijn studie Master Science in Real Estate af te ronden: “Deze gaat over duurzaamheid, omdat wij dit als Yield Plus van groot belang vinden, maar ik vind het persoonlijk ook een belangrijk thema” vertelt Jorg. “Meer specifiek gaat mijn scriptie over waarom men duurzaam belegt en wat daarbij de belangrijkste motivaties en belemmeringen zijn. Ik ben dit aan het onderzoeken omdat ik merk dat onze opdrachtgevers hier om verschillende redenen mee bezig zijn en over het belang van duurzaam beleggen verschillend wordt gedacht.”  Het onderzoek en de scriptie helpen Yield Plus ook om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van opdrachtgevers.

Hogere rendementen
“In het onderzoek richt ik mij voornamelijk op de interne besluitvorming om duurzaam te beleggen. Voornamelijk omdat alle beleggers opereren op dezelfde markt en daarmee tegen dezelfde obstakels aanlopen aan als de concurrentie”, licht Jorg verder toe. In het eerste deel van zijn onderzoek classificeert Jorg de verschillende certificaten en methoden om duurzaamheid op fonds- en objectniveau te meten. Ook wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten beleggers, onderverdeeld in publiek/privaat, direct/indirect en actief/passief. Verder gaat hij dieper in op de relatie tussen duurzaamheid en rendement. Uit de meest relevante en recente publicaties is namelijk gebleken dat er een positieve relatie is tussen duurzaam beleggen en hoge rendementen. Het tweede onderdeel van de scriptie is gericht op de toetsing van de theorie in de praktijk.

“Het doel van mijn scriptie is om een schema te maken met de belangrijkste motivaties achter duurzaam beleggen van verschillende type beleggers. Deze informatie geeft straks meer inzicht in dit complexe vraagstuk. En voor ons als Yield Plus is dit belangrijk om opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn.” Om zoveel mogelijk respondenten te bereiken heeft Jorg een enquête opgesteld over duurzaam beleggen.

Enquête
De enquête bestaat uit 30 vragen en het invullen ervan neemt ongeveer 10 minuten in beslag.  Gegevens worden anoniem verwerkt in de resultaten. Alle reacties worden geanalyseerd en beschreven in de scriptie van Jorg. De enquête is via deze link bereikbaar. Wij willen alle respondenten op voorhand alvast bedanken voor hun medewerking. De resultaten van het onderzoek worden na afronding van de scriptie beschikbaar gesteld via de Amsterdam School of Real Estate.

Mochten er naar aanleiding van dit artikel vragen zijn, dan is Jorg bereikbaar via 06 25 64 18 90 of Jorg.dejonge@yieldplus.eu. Voor verdere vragen over verduurzaming van vastgoed en de dienstverlening van Yield Plus kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special