De covid-19-crisis in de vastgoedmarkt: de kracht van data

Het is helaas onmogelijk om in de toekomst te kijken. Ook ervaring en intuïtie schieten tekort om situaties volledig te kunnen overzien in een wereld die steeds complexer lijkt te worden. De coronacrisis heeft vrijwel niemand aan zien komen, maar inmiddels zitten we er midden in. Waar het vrij lastig kan zijn om te zien wat er nu precies allemaal gaande is op de vastgoedmarkt, kan data een uitkomst bieden. Een artikel van Sybe Nijboer, Manager Troostwijk Research.

Niet alleen maakt data het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen heden en verleden; het maakt het ook mogelijk om een blik te kunnen werpen op mogelijke toekomstige situaties. De uitgebreide dataset en de nuttige tools van Troostwijk Research, waren voor de crisis al een enorme toegevoegde waarde voor de werkzaamheden en de klanten van Troostwijk, maar komen nu al helemaal bijzonder goed van pas.

Het koppelen van research en taxatie gegevens
Troostwijk Research is omstreeks 2007 in het leven geroepen om met name een ondersteunende taak te vervullen op het gebied van de informatievoorziening voor de werkzaamheden van de taxateurs en experts van Troostwijk. “Inmiddels zijn onze data, tools en researchdiensten ook een belangrijk en waardevol product geworden voor allerlei organisaties en partijen buiten Troostwijk, die veel baat hebben bij onze analyses en adviezen”, vertelt Sybe Nijboer. “In onze database komen taxatiegegevens en researchgegevens samen. Het resultaat is een schat aan informatie, waarmee we met behulp van slimme tools een goed onderbouwd antwoord op een grote verscheidenheid aan vastgoed gerelateerde vraagstukken kunnen doorberekenen.” Met name in deze onzekere tijd, kan een data-analyse onderzoek de zekerheid bieden, die een organisatie nodig heeft om de juiste stappen te kunnen zetten.

Een breed pakket van diensten en producten
Troostwijk Research kan ingeschakeld worden voor allerlei verschillende doeleinden en projecten. “Die veelzijdigheid is kenmerkend voor onze unieke organisatie”, vertelt Sybe Nijboer. “Zolang we echt iets kunnen toevoegen, zullen we de opdrachtgevende partij met veel plezier verder helpen. Mochten we tot de conclusie komen, dat de opdrachtgever beter een ander bedrijf zou kunnen inschakelen, dan zullen we dit adviseren. We bieden onze potentiële opdrachtgevers daarom altijd eerst een quickscan aan, waaruit zal blijken welke uitvoerende partij het meest bij de wensen en doelen van de opdrachtgever past. Dat is een goed voorbeeld van de kwaliteit en klantvriendelijkheid die onlosmakelijk verbonden is met onze dienstverlening.”

Het samenkomen van allerlei disciplines
“Bij Troostwijk Research geloven we sterk in de toegevoegde waarde van een team van mensen uit verschillende disciplines. Dit voorkomt eenzijdigheid en biedt nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Onze werkzaamheden stoppen daarom ook niet bij het leveren van onderzoeksresultaten; aanvullend vervullen we namelijk ook een ondersteunende en adviserende rol. Zo zijn we zowel een researcher als een consultant, een strategische partner, een risicomanager, een strategisch adviseur en een dealmaker.” Juist deze unieke veelzijdigheid, die zo kenmerkend is voor Troostwijk Research, kan een organisatie veel nieuwe perspectieven en mogelijkheden bieden, die enorm waardevol zijn in deze tijd.

Wat kan Troostwijk voor u betekenen?
Troostwijk Research voert zowel opdrachten uit voor (lokale) overheden als private partijen. Een veel gevraagd onderzoek door lokale overheden is het grondprijsonderzoek. Hierbij wordt door middel van een gecombineerde residuele en comparatieve methode geadviseerd over de te hanteren grondprijzen in de gemeente. Tevens kan de invloed van duurzaamheid op de grondprijzen onderzocht worden.


Risico- en scenarioanalyses zijn juist zeer interessant in de huidige onzekere tijden. Hierbij kan gedacht worden aan analyses van het huurdersrisico met betrekking tot een specifieke portefeuille en de mogelijke invloed op de waarde van de portefeuille. Door de coronacrisis zien wij een toenemende vraag naar projectevaluaties, waarbij gevraagd wordt naar de mogelijke de impact van de coronacrisis op de waarde en kosten van een project dat al ingang is gezet voor de crisis. Door de onzekerheid in de markt zien wij ook een toename in de vraag naar marktanalyses, bijvoorbeeld ter onderbouwing van een financieringsaanvraag.

Sybe Nijboer zegt tot slot: “In deze roerige tijden kunnen wij door middel van heldere en realistische analyses en onderzoeken onze klanten een basis geven, zodat zij door kunnen gaan met ondernemen.”

Lees hier de eerdere verschenen artikelen van Troostwijk en de coronacrisis. 

Reacties