#REF: ‘Minister pak de regie over de woningmarkt’

Onno Hoes, voorzitter van NVM, heeft vertrouwen in de woningmarkt. “De huizenmarkt stort niet zo maar in, maar om aan de grote vraag te voldoen moeten er wel zaken veranderen.” Zo pleit Hoes voor meer bouwen, simpelere regelgeving vanuit de overheid en moet de minister de regie gaan pakken om alles in goede banen te leiden. Dit vertelde hij tijdens de tweede beursdag van Real Estate Futureproof, oftewel #REF. 

“Flexibiliteit is belangrijk, zeker in het type woning. Consumenten hebben door de coronacrisis andere wensen gekregen. Zoals bijvoorbeeld het realiseren van een thuiskantoor. Het zou fijn zijn als gemeenten flexibeler zijn met hun regelgeving en dat ontwikkelaars en bouwers tijdens het bouwen nog aanpassingen zouden kunnen doen,” aldus Hoes.

Ook vindt Hoes dat het Rijk meer de regie moet pakken. “We hebben een groot woningtekort, maar geen eigen minister. Dit terwijl er werk aan de winkel is, dus ik hoop dat tijdens de verkiezingen de woningmarkt de aandacht krijgt die het verdiend. En dat er in het nieuwe kabinet een eigen minister komt die de woningversnelling in goede banen gaat leiden en de regie neemt. Want behalve dit tekort, hebben we ook te maken met effecten van PFAS, stikstof en nu de geluidsnormen.”

Hoe ziet Hoes de toekomst in? “90.000 woningen per jaar bouwen om het tekort weg te werken gaan we niet redden, want we hebben niet genoeg personeel in de bouw. Hier maak ik me grote zorgen over. Ook zal de rol van retail veranderen, dus we krijgen straks een heel andere ruimtelijke ordening.”

Reacties

Sibrand Gratama

Grote winst is nu vooral te behalen met inzetten op agglomeratie voordelen! Zorg ervoor dat juist nu anticyclisch (ondanks corona- en stikstofcrisis) grote vaart wordt gemaakt met lopende en geplande binnenstedelijke woningbouwprojecten!
Zet in op nabijheid te voet en per fiets van diverse voorzieningen, werkgelegenheid, zorg, onderwijs en cultuur! Tevens op hoogwaardig openbaar vervoer binnen de stedelijke regio's en tussen de steden onderling. Investeer in natuurinclusieve stedelijke verdichting!
Dus pak alles integraal en toekomstgericht aan, dus ook met impact op klimaat, biodiversiteit, duurzaam ruimtegebruik, mooie en groene openbare ruimte, minder asfalt, veiliger verkeer, lage parkeernormen, minder versnippering/spreiding, meer stadsnatuur én robuuste natuur buiten de steden, extensieve landbouw, stadslandbouw, etc.
Kritische massa, nabijheid, diversiteit, natuurinclusiviteit en meer allure zijn de sleutelwoorden voor de stad van de toekomst!
Zet de gelden dus juist nu vooral ruimhartig in voor natuurinclusieve binnenstedelijke projecten die vanuit integraal gezichtspunt meervoudig bijdragen aan zowel woningbouwopgave als mobiliteitsbeheersing, duurzaam ruimtegebruik, CO2 en stikstofreductie, kritische massa voor nabijheid rendabel OV, diverse stedelijke voorzieningen, werkgelegenheid, stimulering lopen en fietsen, gedeelde ruimtes in plinten voor onder meer werkplekken, ateliers e.d. en bevorder hiermee autoluwere, gezondere, socialere en veiligere steden, etc, etc.

Geplaatst op 2 juli 2020 om 12:13


Sibrand Gratama

Door aldus alles integraal samenhangend en toekomstgericht aan te pakken kun je de nu extra te investeren miljarden de komende 10 tot 20 jaar al dubbel en dwars terugverdienen! Laat het rijk daarbij middels een fonds een deel van de verhuur van middeldure appartementen gedurende de eerste moeilijke jaren zelf te verhuren bij projecten die op de korte termijn een extra impuls nodig hebben. We bouwen voor 100 jaar, dus doe geen water bij de wijn voor de korte termijn met op het eerste gezicht goedkopere oplossingen. Goedkoop wordt dan uiteindelijk duurkoop.

Geplaatst op 2 juli 2020 om 12:22


Lees onze special over Special Woonvormen 2022