Prinsjesdag 2019: Welke subsidie mogelijkheden zijn er voor de sector?

Het thema van Prinsjesdag was al snel duidelijk: De aandacht van het kabinet gaat uit naar innovatie & duurzaamheid. Hun doel is om met verschillende subsidies het milieu te ontlasten en de klimaatdoelen te halen. Subsidiespecialist Mitchell Gmelich zet de verschillende subsidiemogelijkheden op een rij.

Na het vrijgeven van de plannen is het voor ons altijd weer een leuke puzzel om de relevante subsidieveranderingen eruit te halen. En ook dit jaar zijn er genoeg subsidievoordelen te halen.

Nadruk op CO2-reductie bij duurzaam bouwen
De subsidies die te verkrijgen zijn voor duurzaam bouwen hebben een gemene deler; het verminderen van CO2-uitstoot. Zo krijgt de Energie-Investeringsaftrek (EIA) weer een budget van €147 miljoen maar ligt de focus op ondersteuning van investeringen in warmte-infrastructuur. En de begroting voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog in 2020 van €114 naar €124 miljoen.

Het viel op dat de SDE+-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie voor zonnepanelen) in de huidige vorm gaat veranderen. De regering maakt de regeling breder zodat er ook projecten die voor CO2-reductie zorgen, subsidie kunnen aanvragen. Er blijft wel aandacht voor investeringen in zonnepanelen maar er lijkt maar één ronde te komen voor de subsidieaanvraag. Het budget daarvoor is 5 miljard wat een halvering zou zijn van het budget wat in 2019 beschikbaar is (10 miljard).

De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie), die duurzame energie zoals warmtepompen en kleinschalige verbranding van biomassa (pelletkachels en installaties <0,5 MW) stimuleert, gaat onder de loep. In 2020 gaat het ministerie van EZK kritisch kijken of het verbranden van biomassa vanwege de uitstoot nog subsidiewaardig is.

Een nieuwe regeling die in de plannen staat, is de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Deze ondersteunt de doelstelling om 100.000 bestaande huurwoningen in de periode tot en met 2023 te isoleren en aardgasvrij te maken. Hiervoor is per jaar € 50 miljoen beschikbaar.

Monumentaal erfgoed wederom flinke financiële impuls
Het behoud van Nederlands erfgoed, zoals monumenten en musea staat net als vorig jaar, hoog op de kabinetsagenda. Vorig jaar werd onder de noemer Erfgoed Telt het nieuwe beleid al aangekondigd. Tot en met 2021 is er € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor restauratie van grote monumenten en onderhoud.

Voor woonhuis-rijksmonumenten kan in maart/april 2020 voor het eerst een aanvraag worden gedaan voor de Subsidie Woonhuismonumenten. Jaarlijks is hier 57 miljoen voor beschikbaar. De subsidie vervangt de vroegere fiscale regeling voor aftrek van monumenten.

De hoogte van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) is het afgelopen jaar al van 50% naar 60% gegaan. In 2020 evalueert het ministerie deze regeling waarna er misschien ook een verschuiving richting duurzaamheid komt.

Binnen Erfgoed en Fysieke Leefomgeving is er aandacht voor hoe het erfgoed kan omgaan met een veranderende leefomgeving zoals het klimaat en de verduurzaming van monumenten.

Innovatie nodig voor behalen klimaatdoel
Om ondernemingen tegemoet te komen, brengt het ministerie van EZK-wijzigingen aan in de aanvraagprocedure van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Vanaf volgend jaar kan je 4x per jaar de subsidie aanvragen i.p.v. 3x en is de aanvraagtijd flexibeler gemaakt. Bedrijven met korte innovatiecycli (zoals ICT) kunnen nu makkelijker in aanmerking komen voor de subsidie. Daarnaast gaat het budget van de WBSO met €76 miljoen omhoog.

Invest-NL is een investeringsinstelling dat wordt opgezet om bedrijven te steunen die nieuwe technieken op het terrein van energie en duurzaamheid willen ontwikkelen. Ook ondernemingen die deze ideeën willen uitbreiden naar het buitenland, kunnen hier terecht voor ondersteuning. Invest-NL krijgt €1.7 miljard investeringskapitaal.

Startups kunnen terecht bij TechLeap.NL. In 2020 is €14 miljoen gereserveerd voor dit expertisecentrum voor het ecosysteem. Startups kunnen zich hiertoe wenden en zo toegang krijgen tot investeringen, geschikt personeel & kennis en subsidie.

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks €300 miljoen beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze heeft voor innovatie, pilots en demonstratieprojecten €95 miljoen beschikbaar:

• €10 miljoen voor de versnelling van waterstofprojecten

• €15 miljoen voor onderzoek naar CO2-reductie

• €30 miljoen voor snellere uitvoering bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen in de industrie

• €5 miljoen voor circulaire, CO2-reducerende technologieën

• €35 miljoen voor vernieuwing bij elektriciteitsbedrijven

Het doel is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie is. Om dat te halen maakt het kabinet in 2020 eenmalig € 80 miljoen vrij. Dit is onder andere bestemd voor circulaire projecten die ook CO2-vermindering opleveren zoals grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen. Daarnaast is in de begroting €16 miljoen opgenomen die de overgang van verschillende sectoren naar een circulaire economie moet bevorderen.

Budgetoverzicht
Hieronder kan je alvast per regeling zien wat de budgetveranderingen zijn t.o.v. 2018/2019 en welke gelijk zijn gebleven:

Bovenstaand artikel is geschreven door Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen. Hij is bereikbaar op mg@vdsf.nl of op Linkedin: nl.linkedin.com/in/mitchellgmelich/

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special