‘Twee extra paar ogen in de ontwikkeling van DC RDAM'

Een institutionele belegger wil in de eerste plaats zekerheid. Daarom nam deze precies een jaar geleden BOAG in de arm voor het verrichten van een Technical Due Dilligence onderzoek voor de mogelijke verwerving van een nog te bouwen distributiecentrum in de regio Rotterdam. Het ontwerp van ontwikkelaar Focus Real Estate bevond zich op dat moment nog in de schetsontwerp fase. Geassisteerd door de logistieke experts van BOAG, zijn de beide partijen vanaf dat moment samen opgetrokken in de uitontwikkeling van DC RDAM.

‘Vanaf daar is het snel gegaan’, vertelt projectmanager Oth Blom, die samen met toezichthouder Jeroen Koopmans vanuit BOAG betrokken is bij de ontwikkeling en realisatie van DC RDAM. ‘Focus beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van logistiek, en dat zorgde voor een goede samenwerking. Namens onze opdrachtgever hebben wij zijn belangen ingebracht en bewaakt om met elkaar een kwalitatief, BREEAM-gecertificeerd en zeer bruikbaar gebouw te ontwikkelen.’

Optimale verhuurbaarheid
De opdrachtgever zet in op een optimale verhuurbaarheid van het pand. ‘Vanuit onze brede logistieke bouwervaring hebben wij input geleverd, zegt Oth (foto rechts). ‘Het belangrijkste voor het ontwerp van een logistiek gebouw is een heldere indeling van de hoofdfuncties: de routing op het terrein met de laadkuil, het kantoor en de opslag moet in de eerste plaats logisch zijn. Natuurlijk moet ook de verhouding tussen docks en opslagruimte goed zijn. Bij een universeel te verhuren warehouse ga je dan uit van wat algemeen gangbaar is. ’

Goede koop
‘We bieden de belegger het comfort dat hij een goede koop sluit. Hij geeft ons het vertrouwen om namens hen mee te kijken of in technisch opzicht de afspraken met de ontwikkelaar en aannemer worden nagekomen. Vanaf het begin hebben wij de samenwerking met Focus als heel prettig ervaren’, zegt Oth. ‘We zijn kritisch, maar ook heel open in wat we doen en waarom. Respect voor elkaar is de grondslag van een goede relatie.’

Dat de relatie met de ontwikkelaar van het DC RDAM goed is, blijkt uit het feit dat Focus, in beginsel de opponent in dit project, BOAG vroeg om ook de rol van projectmanager tijdens de bouw van het distributiecentrum op zich te nemen. ‘Die waardering is heel fijn, maar een dubbelrol in een project is in onze optiek niet gepast. In dit project is optimalisatie en benchmarking tijdens de ontwikkeling en kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering onze rol. ‘

Grote stappen
Als alle partijen meebewegen, is het mogelijk om in korte tijd grote stappen te zetten, zo blijkt. ‘In juni 2018 waren we nog bezig met de TDD, in september lag er een goed ontwerp voor een distributiecentrum met 22.500 m² logistiek, 26 docks, 1.500 m² kantoor en 2.100 m² optionele mezzanine vloer.'

DC RDAM wordt gerealiseerd op Bedrijventerrein Cornelisland in Ridderkerk, dicht bij het verkeersknooppunt van de A15 en A16. Het ontwerp, het afwerkingsniveau en de locatie aan één van de belangrijkste verkeersknooppunten in de Randstad maakt DC RDAM heel aantrekkelijk voor een groep op- en overslagbedrijven. In mei jongstleden heeft aannemer Unibouw de eerste palen geslagen voor de nieuwbouw en eind november wordt het pand volgens de prognose al opgeleverd.

Aanvullende huurderswensen
Inmiddels zijn de belegger en ontwikkelaar in gesprek met geïnteresseerde potentiële huurders. ‘Waarschijnlijk hebben de uiteindelijke huurders nog wel wensen en eisen aan het pand. We hebben het distributiecentrum ontworpen voor de markt en gekozen voor wat het meest gangbaar is. Bijvoorbeeld voor een veelvoorkomende stramienmaat. Als die anders is, heeft dat redelijk wat impact op het interieur van het pand en zullen ook wel wat aanpassingen gedaan moeten worden. Namens de opdrachtgever kijken we ook daarin mee.’

Meer informatie over het project is te vinden op; www.dcrdam.nl

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special