Maakt regulering einde aan woningmarktproblematiek?

Lange wachtlijsten in de sociale sector, grote tekorten en dus prijsopdrijving in de middenhuur, gekte op de koopwoningenmarkt, stagnerende doorstroming, woningen als speculatieobjecten. Worden deze problemen opgelost door meer regulering van het geliberaliseerde huursegment? Het Rijk en sommige gemeenten denken van wel. Wat denkt u?

Er wordt van alles bedacht om de problemen op de woningmarkt op te lossen; de 40-40-20 regel, bevriezing van de middenhuren, verbod tot uitponden en zelfs een ‘noodknop middenhuur’. Maar leidt meer regulering wel tot het oplossen van de problemen of zorgt dit juist alleen maar voor minder woningproductie?

Verschillende kampen
De meningen zijn verdeeld en er zijn twee kampen ontstaan. Deze kampen staan kampen tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Natuurlijk is het niet de bedoeling van de overheid om de bouwproductie af te remmen, maar wat kunnen zij doen om met behoud van prijsdemping tóch de productie te verhogen? En wat kunnen marktpartijen bieden? Wat zijn de voors en tegens van meer regelgeving, de voors en tegens van stimulering van de markt? Wat leidt tot de gewenste inhaalslag? Er heersen een hoop vragen, een hele hoop. Tijdens het congres Verdichten op Stationslocaties op donderdag 3 oktober bespreken we deze vragen en hechten we veel waarde aan uw mening en inbreng. We dagen u dan ook uit om oplossing voor het woningmarktprobleem te delen.

Mogelijke oplossing
Eén van de oplossingen is wellicht buy-to-let. De sterk opgelopen huurprijzen maken het aantrekkelijk om koopwoningen om te zetten in geliberaliseerde huurwoningen. Kleine particuliere beleggers doen dit op grote schaal om een zo hoog mogelijk rendement te maken, vaak gedreven door lage rendementen op andere financiële producten. Het Kadaster presenteert op dit congres het eerste unieke onderzoek naar de omvang en de gevolgen van dit fenomeen.

PE Punten
Voor deelname aan het congres Verdichten op Stationslocaties ontvangt u bij Aedes 3 PE-punten.

Meer informatie
Wilt u hier als betrokken partij bij zijn? De kaartverkoop is van start! Het congresprogramma en het aanmeldformulier vindt u hier

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022