Grond met verlies kopen van eigen bedrijf: wat zegt de rechter?

Grond met verlies kopen van eigen bedrijf: wat zegt de rechter?

Een DGA die een stuk grond van een gelieerde vennootschap onder de kostprijs verwerft, daarvan kan de fiscus al gauw zeggen dat er sprake is van een verkapte winstuitdeling. Maar Rechtbank Gelderland oordeelde laatst dat deze transactie best als zakelijk kan worden betiteld.

Reacties