Waarop wordt tegenwoordig gelet door vastgoedfinanciers?

In dit artikel bespreekt advocaat Reinier Pijls de meest voorkomende voorwaarden die door een financier verlangd (kunnen) worden bij vastgoedfinanciering, naast de standaard zekerheden zoals een hypotheekrecht op het vastgoed en een pandrecht op de huurinkomsten, verzekeringen en bankrekeningen van de kredietnemer.

Reacties
Dossier Financiers & Vastgoed