Reguliere detailhandel op een woonboulevard weigeren, mag dat?

Brancheringsbeperkingen ten aanzien van detailhandel hoeven niet in strijd te zijn met de Europese Dienstenrichtlijn. Dat blijkt uit een analyse van NRW van de voorlopige uitspraak die de Raad van State op 20 juni deed. Wel is er sprake van een verzwaring van de motiveringseis.

Reacties
Dossier Brancheringsregeling

Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mag een zogeheten brancheringsregeling opgenomen worden om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gisteren in haar arrest het opnemen van zo’n regeling toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.