Amsterdam treft voorbereidingen om ‘vrije’ sector te reguleren

Amsterdam treft voorbereidingen om ‘vrije’ sector te reguleren

Het grote tekort aan huurwoningen in het middensegment wil de gemeente Amsterdam oplossen door middel van een doelgroepenverordening die recentelijk ter inzage lag. Vastgoedadvocaat Björn Mulder bespreekt hieruit de belangrijkste punten, maar ook enkele vragen die het oproept.

Reacties

Robert Lucassen

Zolang die verordening niet in werking is getreden, kan de gemeente naar mijn mening niet via een gronduitgiftecontract of een anterieure overeenkomst de ontwikkelaar ertoe verplichten om een bepaald percentage van het te realiseren bouwprogramma in het middensegment te bouwen, of de aldus gebouwde woningen gedurende een bepaalde periode voor het middensegment te behouden. Dat zou een onaanvaardbare doorkruising van het publiekrechtelijk stelsel vormen. Het feit dat de wet op dit punt is gewijzigd en een gemeentelijke verordening vereist om de benodigde publiekrechtelijke grondslag voor een dergelijke maatregel te creëren, geeft al aan dat het zonder die grondslag niet is toegestaan. Datzelfde geldt mutatis mutandis voor een aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarde waarbij dergelijke verplichtingen worden opgelegd.
Robert Lucassen, advocaat bij CMS

Geplaatst op 13 april 2018 om 18:14


Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021