De acht V’s die de toekomst van winkelgebieden bepalen

Begin februari zijn Vastgoedjournaal en USP Marketing Consultancy hun eerste gezamenlijke onderzoek gestart met als onderwerp 'succesfactoren bij het herontwikkelen van (leegstaand) retailvastgoed'. Dit artikel is tot stand gekomen op basis het van het gesprek dat managing consultant Wiebe de Ridder hiervoor met Tony Wijntuin van WYNE Strategy & Innovation heeft gevoerd over de toekomst van retail in de transformatie en ontwikkeling van winkelgebieden.

Als onderdeel van dit onderzoek hebben we gesproken met verschillende professionals in het vak: Jan Ruitenberg van AM RED, Taco de Groot van Vastned en Linda Annink van Urban Solutions (volgt later).

Tony Wijntuin is adviseur op het snijvlak van retail, vastgoed en gebiedsontwikkeling, met een focus op de ontwikkeling en transformatie van plekken met hoge bezoekersstromen. Hij heeft een scherpe visie op de oorzaken en gevolgen van veranderende binnensteden, winkelcentra en andere 'high traffic'-locaties zoals stations en universiteitscampussen, maar ook nieuwe gebiedsontwikkelingen. Volgens Tony Wijntuin hebben een aantal ontwikkelingen een grote impact op de toekomst van winkelgebieden:

  • Versnelling: Door de mogelijkheden van nieuwe technologie verandert de samenleving in hoog tempo.
  • Vergrijzing: We worden steeds ouder en het aantal ouderen in onze samenleving neemt verhoudingsgewijs steeds verder toe.
  • Verduurzaming: We hechten steeds meer waarde aan de duurzaamheid van producten. Daarnaast hechten we ook steeds minder waarde aan bezit en meer aan beleving.
  • Verdichting: De inrichting van de grotere steden wordt steeds compacter en de vraag naar (gemaks)voorzieningen neemt steeds verder toe.
  • Vertraging: Gekoppeld aan de verdichting treedt er een verschuiving op tussen modaliteiten; uit de auto, met het OV, op de fiets of te voet.
  • Verkleuring: Onze samenleving kent steeds meer diversiteit en dat beïnvloedt het speelveld van behoeften, eisen en wensen van consumenten.
  • Vermaak: We verwachten op steeds meer plekken dat we vermaakt worden of onderdeel zijn van een belevenis. Plezier in plaats van spullen.
  • Verbinding: We hechten steeds meer aan waardevolle ontmoetingen en plekken die deze ontmoetingen faciliteren.

“Partijen die gericht inspelen op de bovenstaande ‘retailbeïnvloedende V’s’ hebben de toekomst”, vertelt Wijntuin. ''Het gaatom de juiste mix. De tijd van eendimensionale retail en mono-functionele gebiedsontwikkeling is geweest.“

'Wie blijft zweven wordt overgeslagen'
Naast deze ontwikkelingen zijn er nog twee dimensies die een rol spelen in de positionering van winkelgebieden. “Namelijk ‘fun’ en ‘functioneel’ bezoekers- en koopgedrag”, legt Wijntuin uit. “Een van de twee dimensies domineert in het hoofd van de consument, afhankelijk van de plek waar hij of zij zich bevindt. Winkelgebieden die nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt voor de dimensie waarop zij willen inspelen moeten hiermee aan de slag. Wie blijft zweven in het midden wordt overgeslagen!”

In de ontwikkeling van winkelgebieden gaat het steeds meer om de diversiteit van commerciële activiteiten. ''Alleen naar retail kijken is te kortzichtig”, aldus Wijntuin. ''Het gaat om een veel ruimere mix van activiteiten, diensten, horeca, winkels, cultuur, sociale en maatschappelijke functies en nieuwe combinaties hiertussen. Het ontwikkelen van de ultieme mix van activiteiten vraagt om het onderzoeken van mogelijkheden en kansen, vernieuwend denken, een goed doordacht voorzieningenconcept, maar ook om het strategisch managen van de condities waaronder eigenaren en huurders elkaar weten te vinden.''

Lokale behoefte
Bij de ontwikkeling van voorzieningen in een winkelgebied is het belangrijk om goed de lokale behoefte te bepalen en deze behoefte gericht te vertalen naar de levensfase waarin het gebied zich bevindt. Dit vraag om lifecycle-denken bij ontwikkelaars en het vermogen om niet alleen op korte termijn resultaten in te willen zetten. “Uiteindelijk gaat het steeds meer om duurzame waardecreatie en voorzieningengedreven placemaking samen met ondernemers, bezoekers en bewoners.''


Onderzoeksrapport
Maar wie dient hierin de leiding te nemen? Wie is er verantwoordelijk? En hoe ziet die toekomstige beleving er dan uit? Allemaal randvoorwaarden die terug zullen komen in het rapport naar aanleiding van het kwantitatief onderzoek dat Vastgoedjournaal en USP Marketing Consultancy hebben gedaan onder vastgoedprofessionals. Nieuwsgierig naar het rapport? Meld u hier aan en ontvang kosteloos het rapport.

Foto: Created by Pressfoto - Freepik.com.
 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022