Kavel te koop voor realisatie woningbouw (Velsen-Noord)

Op 21 maart 2018 is de gemeente Velsen gestart met de openbare verkoop van een perceel grond aan het Stratingplantsoen 5 in Velsen-Noord. Op dit bouwrijpe kavel, waar voorheen een basisschool stond, wil de gemeente haar medewerking verlenen aan de realisatie van maximaal 45 woningen.

De gemeente Velsen is een veelzijdige gemeente die wordt gekenmerkt door havens en industrie enerzijds en strand en duingebied anderzijds. Centraal gelegen ten opzichte van Haarlem, Amsterdam en Schiphol. De woonkern Velsen-Noord heeft een goede ontsluiting via de A22, ligt dichtbij het station en het voorzieningencentrum van Beverwijk en er is veel werkgele­genheid in de nabijheid.

Het perceel grond dat te koop wordt aangeboden ligt tussen de Duinvlietstraat en het Stratingplantsoen in Velsen-Noord, omgeven door woningbouw en twee brede groenstroken. De grootte van het perceel is 3467m2 en de gemeente wil haar medewerking verlenen om ter plaatse woningbouw mogelijk te maken. Uitgangspunt hierbij is de realisatie van maximaal 45 woningen, hoofdzakelijk markthuurwoningen en een klein deel koopwoningen. In de verkoopbrochure (zie link) vindt u een overzicht van alle randvoorwaarden die van toepassing zijn bij de herontwikkeling.

De gemeente biedt het perceel per openbare inschrijving te koop aan. Het is dus mogelijk op het perceel een bod uit te brengen. De hoogte van het uitgebrachte bod is bij toewijzing bepalend, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De openbare verkoop bij inschrijving sluit op donderdag 7 juni 2018 om 12:00 uur.

Heeft u interesse? Via de bijgaande link is de digitale verkoopbrochure in te zien. http://velsen.instantmagazine.com/gemeente-velsen/bouwgrond-locatie-triangel

Dit is een bijdrage van de gemeente Velsen voor Vastgoedjournaal

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2022