‘Wil je als onderneming werken voor de overheid, dan is e-facturering een must’

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de bouw. Internet of things, BIM, 3-D printen, robotsering; het zijn zo maar een paar voorbeelden van ontwikkelingen die overigens nog maar met mondjesmaat worden ingevoerd. De bouw is niet de meest innovatieve sector en het doorvoeren van technische innovaties neemt vaak jaren in beslag.

Het gaat meestal zoals Paul Iske, professor Open Innovation and Business Venturing van de Universiteit van Maastricht recent al stelde: “Pas na grootschalige onderzoeken worden innovaties doorgevoerd en de innovatie wordt pas op grote schaal toegepast wanneer alles is uitgezocht.”

De opleving van de economie werkt kennelijk stimulerend op innovatie, zoals blijkt uit de oprichting van DigiBase. Het nieuwe centrum voor digitaal bouwen van VolkerWessels dat digitaal werken tot in de bouwkeet gemeengoed moet laten worden. Ook Koers Groep in Barendrecht is als vastgoedspecialist met meerdere vestigingen actief om technologie in te zetten voor de verbetering van haar dienstverlening. Zo is ze al een tijdje bezig met predictief onderhoud, waarbij door gebruikmaking van slimme technologie het onderhoud van een gebouw efficiënter wordt aangepakt.

Harold Koers van Koers Groep: “Met predictief onderhoud monitoren we op afstand het functioneren van een gebouw en kunnen we voorspellingen doen over de levensduur van een installatie en over de noodzaak van het vervangen van bepaalde onderdelen. Waardoor we storingen vóór zijn. Dit levert interessante financiële besparingen op voor gebouwbeheerders en eigenaren.”

Invoeing elektronisch factureren
Nieuwste ontwikkeling waarmee Koers Groep zich wil onderscheiden in de markt is de invoering van elektronisch factureren, waarbij facturen automatisch worden uitgewisseld tussen het boekhoudpakket van de klant en de leverancier. Harold Koers: “Dat gaat dus nog een stuk verder dan het versturen en ontvangen van factureren via de mail in pdf formaat. E-factureren is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt ondernemers veel administratie.”

Het gaat, zoals zo vaak, natuurlijk ook gewoon om geld. Om besparingen. Zo blijkt uit onderzoek van Deloitte dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro kunnen besparen. Niet voor niets verplicht de rijksoverheid haar leveranciers vanaf 1 januari 2017 een e-factuur te sturen. Dit wordt geregeld door een aanpassing in de algemene inkoopvoorwaarden. Harold Koers: “Wil je als onderneming kunnen blijven werken voor de overheid, dan is e-facturering gewoon een must.”

High-end full service bedrijf
De stap die Koers Groep zet met de invoering van e-facturering past perfect in de ontwikkeling die de organisatie in de afgelopen 45 jaar heeft doorgemaakt van een traditioneel technisch bedrijf tot een modern technologische service organisatie. Een bedrijf dat samen met een eigenaar, gebruiker of belegger kijkt welke oplossingen er zijn om een gebouw optimaal te laten renderen in alle mogelijke opzichten.

Harold Koers: “Wij staan op het kruispunt van de fysieke wereld en de digitale wereld, het kruispunt van traditionele dienstverlening en een innovatieve aanpak, waarbij we technologie inzetten om samen met onze klanten te zoeken naar de best mogelijke oplossingen. Samen met duurzaamheid, veiligheid en welzijn vormt technologie één van de 4 pijlers van de Koers Groep.”

Meer weten?
Bent u ook geïnteresseerd in de wijze waarop Koers Groep technologie inzet om de best mogelijke oplossingen te bieden aan gebouweigenaars, gebruikers of beleggers? Neem dan contact op met Roland van der Hoek. U kunt hem bereiken op: 088 0990220. Mailen kan ook: rolandvanderhoek@koers.com.

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021