Short stay, arbeidsmigranten of begeleid wonen: ‘wonen’ of niet?

In (stads)wijken en dorpen verschijnen regelmatig woonvormen, waarvan het de vraag is of zij wel passen binnen de bestemming 'wonen' in het bestemmingsplan. Vastgoedadvocaat Robert van der Velde (PlasBossinade) legt uit welke minder traditionele woonvormen doorgaans wel of niet binnen binnen de bestemming 'wonen' vallen.

Reacties
Dossier Bestemmingsplan