Belangrijk voor projectontwikkelaars: Geldt bevolkingskrimp als 'onvoorziene omstandigheid'?

Belangrijk voor projectontwikkelaars: Geldt bevolkingskrimp als 'onvoorziene omstandigheid'?

Projectontwikkelaar X maakt afspraken met gemeente Y over de bouw van woonwijken, in verschillende fases, over een aantal jaren. Zulke overeenkomsten bevatten een bepaling voor ‘onvoorziene omstandigheden’, op grond waarvan een contract soms kan worden opengebroken. Jaco van den Brink (BVD Advocaten) bespreekt hierover een interessante casus.

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021