De bankgarantie bij een failliete huurder: wel of geen zekerheid?

De bankgarantie bij een failliete huurder: wel of geen zekerheid?

Sinds een uitspraak van de Hoge Raad uit 2011, gold als uitgangspunt dat een bankgarantie niet strekt tot verhaal van leegstandsschade na faillissement van de huurder. De Hoge Raad kwam in 2017 met een uitspraak waarbij de bankgarantie in een vergelijkbare situatie wél stand hield. Tegenstrijdig? Saskia Frijling (PlasBossinade Advocaten) legt uit.

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special