‘Circulaire economie komt steeds dichterbij’

Het is de Nederlandse overheid nu toch echt menens met duurzaamheid en circulaire economie. Er liggen diverse uitdagingen en overeenkomsten die de komende decennia opgepakt moeten worden: de verduurzaming van ruim 7 miljoen woningen, het Energieakkoord tot 2022, het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal Grondstoffenakkoord voor een volledig circulaire economie in 2050. Een artikel van Koers Groep.

Overigens niet alleen een mooie uitdaging voor de overheid, maar zeker ook voor het bedrijfsleven en dan met name voor de bouw. Want die zal voor een flink deel invulling moeten gaan geven aan de genoemde punten. Die uitdaging is al door verschillende partijen serieus opgepakt. Met name op het gebied van ontwikkeling en herontwikkeling, waarbij een hogere ontwikkelingswinst en een hogere beleggingswaarde aantrekkelijke bijeffecten lijken te zijn van de vernieuwende aanpak.

Circulair beheer- en onderhoudsprogramma
Op het gebied van onderhoud neemt Koers Groep uit Barendrecht haar verantwoordelijkheid en zorgt ze ervoor, door slim proactief onderhoud, dat de primaire functionaliteiten geborgd zijn en de waarde van een gebouw behouden blijft. Dit levert de gebouweigenaar direct financieel rendement op in de vorm van besparingen op directe en indirecte kosten.

Commercieel manager Roland van der Hoek van Koers Groep: “We leven met zijn allen in een gesloten systeem, de aarde, waaruit we niet eindeloos grondstoffen kunnen putten. Die raken een keer op. Dus moeten we toe naar een aanpak waarbij we circulair leren omgaan met materialen en processen. Door middel van ons circulair beheer- en onderhoudsprogramma borgen we de waarde van de circulaire materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Deze circulaire materialen kunnen namelijk in een toekomstig project gebruikt worden en vertegenwoordigen daarom ook een financiële waarde."

Een belangrijk hulpmiddel daarbij is volgens Van der Hoek het gebouwenpaspoort, waarin nauwkeurig in kaart is gebracht waar in een gebouw welke circulaire onderdelen en materialen zitten. Van der Hoek: "Daarnaast zal door ons circulair beheer- en onderhoudsprogramma uitval of schade en gevolgschade worden voorkomen, waardoor onnodig gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk wordt beperkt. Bestaande gebouwen zijn in feite bouwmaterialendepots. In de nabije toekomst worden deze gebouwen gebruikt voor het terugwinnen van producten en grondstoffen. Met een mooi woord: urban mining. Bij de circulaire renovatie van het Alliander kantoor in Duiven is dat gedaan. Op dat laatste project kom ik zo nog even terug.”

Circulaire menukaart
Eén van de manieren waarop Koers extra aandacht vraagt voor haar circulair denken en doen, is door deelname aan de Rabo Circular Challenge en de Rob Insinger Duurzaamheidsaward. Deze deelname vormt tevens een interne stimulans en motivatie. Of, om met Roland van der Hoek te spreken: “De twee awards waar we dit jaar aan mee doen vormen een boost voor ons circulair handelen.”

Eén van de onderdelen van de Rabo Circular Challenge was een bedrijfsbezoek en brainstorm sessie waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij de circulaire opties voor Koers. Hierbij kwam naar voren dat één van de meest kansrijke ideeën de “Circulaire Menukaart” is, waarbij afhankelijk van de wensen van de klant circulaire opties kunnen worden toegepast.

Roland van der Hoek: “Daarbij speelt ook de bouwfase een rol. Door bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase al rekening te houden met circulariteit en dit te borgen in een database (met daarin materialen, onderdelen en type verbindingen) kan tijdens de levensduur van het pand makkelijker onderhoud worden gepleegd. Daarnaast kunnen materialen aan het einde van de levensduur makkelijker worden hergebruikt. Om dat in verschillende fases van de levensduur andere diensten worden aangeboden is ons plan een circulaire menukaart op te stellen met daarin de circulaire opties voor de “Design, Build & Maintenance” fases.

Alliander Duiven
Mooi voorbeeld van circulair denken, volgens Roland van der Hoek, is het volledig circulair gerenoveerde kantoor van Alliander in Duiven. Van der Hoek: “Het gebouw is energiepositief en meer dan 80 procent van de aanwezige materialen is hergebruikt. Erg inspirerend en stimulerend om te zien hoe Alliander dat heeft aangepakt en een verzameling jaren tachtig gebouwen met werkruimte voor 600 medewerkers heeft omgetoverd in één innovatief en duurzaam kantoor met plaats voor meer dan 1550 mensen.”

Meer weten?
Bent u ook geïnteresseerd in de wijze waarop Koers Groep door onder andere slim, strategisch onderhoud, vorm geeft aan haar circulair handelen? Neem dan contact op met Roland van der Hoek, commercieel manager bij Koers Groep. U kunt hem bereiken op: 088 0990220 of 06 51517087. Mailen kan ook: rolandvanderhoek@koers.com

Op de foto de genomineerden voor de Rob Insinger Duurzaamheidsaward 2017. Van links naar rechts: Swinkels Glas, 3M Nederland B.V., Polygon Nederland B.V., Koers Groep B.V, Larsa Group, Belfor Nederland B.V. Op de voorgrond: Duurzaam Herstel.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021