‘Amsterdams beleid voor 40% gereguleerde huur zet nieuwbouwproductie onder druk’

De Woonagenda 2025 met de nieuwbouwverdeling 40% gereguleerde huur, 40% middelduur (huur en koop) en 20% dure huur en koop die het Amsterdamse gemeentebestuur voor ogen heeft, leidt tot grote onrust bij ontwikkelaars.

Reacties
Dossier Koopwoningen Amsterdam