‘Verduurzaming vastgoed is niet duur, ondernemers laten kansen liggen’

Vastgoedmaatschappijen laten kansen liggen om hun gebouwen op betaalbare wijze te verduurzamen. Hoewel wet- en regelgeving, hart voor de leefomgeving én gezond zakelijk inzicht alle reden geven om door te pakken, aarzelen vastgoedondernemers de benodigde maatregelen te nemen. Dat kan anders, betogen Fabio Pisano van Croonwolter&dros en Cor Kleinveld van Sweco.

De overgrote meerderheid van de vastgoedondernemers onderschrijft de noodzaak om de gebouwportefeuille te verduurzamen. De redenen zijn overtuigend: de wetgever vereist dat op termijn alle gebouwen energieneutraal zijn en ook investeerders en huurders verlangen een actief duurzaamheidsbeleid. Daarnaast zijn er kansen om aanzienlijk te besparen op energie, wat goed is voor de portemonnee. Wie de huurder laat meedelen in de besparingen onderscheidt zich bovendien als aantrekkelijke marktpartij. Veel vastgoedbedrijven hebben dan ook een visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid, al dan niet als onderdeel van hun MVO-beleid.

Transparantie
"
Toch gebeurt er veel te weinig”, stelt Senior Adviseur Energiemanagement Cor Kleinveld van ingenieuradviesbureau Sweco. “Vastgoedmaatschappijen hebben vaak onvoldoende inzicht in het grote aanbod aan duurzaamheidsmaatregelen om een goede selectie te kunnen maken. Ze schuiven de verantwoordelijkheid soms door naar de beheerder, die er op zijn beurt niet altijd belang bij heeft de servicekosten terug te dringen. Een degelijk duurzaamheidsadvies kan van grote waarde zijn.”

Ook een gedegen toetsing van het beleid is belangrijk, onderstreept Kleinveld. “Vastgoedbedrijven laten vaak aan de hand van hun scores in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) zien dat ze werken aan duurzaamheid. Helaas worden de scores toegekend op basis van niet-gevalideerde informatie. Wil je transparant zijn, dan is het goed om aan te sluiten bij het ISO50001-kwaliteitskader.”

Energieprestatiecontract
Vastgoedondernemers laten kansen liggen, stellen Kleinveld en Fabio Pisano, energieconsultant van Croonwolter&dros (CWD). En dat is jammer, want kostenefficiënt energie besparen is goed voor de portemonnee, voor de eindgebruikers en voor het milieu. Pisano: “In gesprekken komt vaak naar voren dat ondernemers denken dat verduurzaming kostbaar is, maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Het loont alleszins de moeite om je erin te verdiepen.”

CWD en Sweco hebben een model opgesteld om vastgoedmaatschappijen te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Onlangs sloot de combinatie een contract met het beursgenoteerde NSI N.V. om de komende vier jaar twintig gebouwen te verduurzamen. Kleinveld: “We garanderen daarbij een energiebesparing van 7% per jaar, zonder dat NSI hierin hoeft te investeren. De kosten van het energieprestatiecontract worden gedekt door de bespaarde energiekosten.”

Garantie op resultaat
Het model is gebaseerd op de Trias Energetica, vertelt Pisano. “Allereerst brengen we het energieverbruik in kaart en analyseren het. We implementeren maatregelen die onnodig verbruik tegengaan en zich snel terugverdienen. Als eerste reduceren we het onnodige verbruik. Ervaring in meer dan 1.500 gebouwen leert dat hier vaak al meer dan 20% energiebesparing door kan worden bereikt.

Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden die het energieverbruik verder verduurzamen, zoals de opwekking of toepassing van hernieuwbare energie. Tenslotte adviseren we over de beste keuze op het gebied installaties. We geven vooraf inzage in de kosten en de mogelijke besparingen, zodat de opdrachtgever een heldere afweging kan maken.”

De combinatie gaat met de klant een contract aan waar een gegarandeerde energiebesparing onderdeel van uitmaakt. “Door een garantie af te geven, nemen wij de vrees weg dat verduurzaming alleen maar geld kost”, zegt Pisano. “Ze hoeven zelf niet te investeren. Op deze manier levert verduurzaming zelfs geld op”.

Gebundelde expertise
De gebundelde energie-expertise van Sweco en CWD staat garant voor state-of-the art maatregelen. Bij Sweco ligt het accent op advisering, terwijl CWD sterk is in technische innovaties voor duurzaamheid. De totaaloplossing is ISO 50001-gebaseerd en daarmee transparant en toetsbaar. “We ontzorgen onze opdrachtgevers volledig”, besluiten Kleinveld en Pisano. “Ze hoeven zelf geen tijd en energie voor verduurzaming vrij te maken, maar kunnen op kosteneffectieve wijze hun duurzaamheidsambities waarmaken.”

Reacties