Krijgen corporaties derde aanslag voor de kiezen?


Het ministerie van Wonen en Rijksdienst heeft plannen om een vergoeding te eisen voor de overheidsgarantie die wordt geboden aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Deze premie op de staatsgarantie van sociale corporatieleningen zou dan, na de vennootschapsbelasting (2008) en de verhuurdersheffing (2013), een derde aanslag betekenen op de kapitaalrekening van de corporaties. Echter, de staat lijkt staat in deze constructie meer op een verzekeringmaatschappij, dan een overheidsorgaan. Dat schrijft journalistiek platform FollowTheMoney.

“Maar het gaat niet om het genereren van extra inkomen,” zegt een woordvoerder.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen