Intentieovereenkomst BioBased Wonen ondertekend

Na een verkenning van een jaar werd op 8 april de intentieovereenkomst getekend voor de bouw van de 6B Woning, de biobased woning van VORM en haar bouwpartners. Deze bouwpartners zijn: Timmerfabriek de Kievit, H. Ek Installaties, Topvorm, IOB ingenieursbureau, BBS de Hoop en S&N Houtkonstrukties.

Incluis een video over de voordelen van 6B Wonen.

Transparantie en gelijkwaardigheid
Voor 6B Wonen betekent het tekenen van de intentieovereenkomst een doorbraak op het gebied van samenwerken en materiaalgebruik. De samenwerking tussen de bouwpartners is op basis van transparantie en gelijkwaardigheid. Dit betekent dat men een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor het welslagen van het project. Door een circulaire biobased woning te ontwikkelen werkt 6B Wonen aan een vermindering van de CO2 uitstoot, een kleinere ecologische footprint en een bewust wordende keten.

Het circulair biobased bouwen is voor 6B Wonen dé manier om te laten zien dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor een groenere omgeving met een kwalitatief hoogwaardige woning die het milieu niet aantast en mogelijk zelfs bijdraagt aan de natuur. De biodiversiteit van de buitenruimte is namelijk essentieel voor een gezond woonklimaat. Vandaar dat dit een belangrijk aandachtsgebied is bij de ontwikkeling van de woonomgeving. 

Hoofdpijndossiers
De kennis die we gedurende het proces tegenkwamen gaan we op termijn verder ontwikkelen. Inmiddels werd van verschillende kanten namelijk duidelijk dat er belangstelling is voor de woningen. Met name de biodiversiteit van de buitenruimte zorgt ervoor dat er een evenwicht komt naar de “menselijke maat”. Dit betekent dat de woonomgeving van toegevoegde waarde wordt op alle niveau’s.

Het initiatief voor de 6B Woning komt voort uit het programma “Beter bouwen doe je samen”. In dit programma worden de “hoofdpijndossiers” van de bouw aan de kaak gesteld. De 100% afvalscheiding werd gerealiseerd doordat afvalverwerker Vliko dit faciliteerde. Door de kennis te halen bij ketenpartners, zorg je ervoor dat een ieder doet waar hij goed in is. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat 6B Wonen een kennisplatform wordt voor circulair en biobased bouwen. 

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special