NIEUW! SEMINAR 9 APRIL: Professioneel omgaan met maatschappelijk vastgoed

  

Hoe kunnen overheden professioneler met hun vastgoed omgaan? Welk vastgoed bezit een gemeente en wat wil zij daarmee bereiken? Welke strategieën zijn mogelijk? Hoe kunnen de kosten verlaagd worden en de opbrengsten vergroot? Wat is een kostprijs dekkende huur als door bezuinigingen de subsidie wegvalt? Corresponderen boekwaarden met de reële waarden; zijn afboekingen noodzakelijk? De leegstand van maatschappelijk vastgoed loopt de komende jaren op naar maar liefst 20 miljoen vierkante meter, blijkt uit cijfers van Bouwstenen voor Sociaal.

Leer op dit middagseminar op 9 april de laatste ontwikkelingen over hoe professioneel met maatschappelijk vastgoed om te gaan!

Door demografische ontwikkelingen zijn er fors minder school- en kinderopvanggebouwen nodig, door gemeentelijke fusies of samenwerkingen minder ander vastgoed. Door bezuinigingen dreigt leegstand en soms zelfs sluiting van gebouwen. Bibliotheken, buurthuizen, sportcomplexen en zwembaden raken overtollig. Alles bij elkaar wordt de verwachte leegstand van gemeentelijk vastgoed bijna twee keer groter dan de kantorenleegstand. Verkopen is nauwelijks een optie; zonder langjarige huurcontracten is geen belegger geïnteresseerd. Soms is herbestemmen mogelijk. Soms kunnen gebruikers met elkaar verbonden worden, soms kunnen gemeenten met elkaar samenwerken. Dat is complex, want gemeenten kennen al in allerlei samenstellingen andere samenwerkingsverbanden op allerlei beleidsterreinen. En dan zijn er nog de veiligheidsregio’s met eigen vastgoed voor meldkamers en hulpdiensten. Hoe houd je grip op deze ontwikkelingen, hoe deel je de risico’s en hoe blijft vastgoed een rendabel bedrijfsmiddel? Al deze vragen worden beantwoord op dit seminar.

Cadeau

Deelnemers ontvangen als geschenk gratis twee relevante boeken: ‘Barometer Maatschappelijk Vastgoed’ onder redactie van Jan Veuger (winkelprijs € 19,90), en ‘Zeker van Zaken: contractmanagement voor overheden in de vastgoedsector’ van Brenda van der Wal (winkelprijs € 45,-).

Doelgroep: overheden, vastgoedbeleggers, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, financiers, adviseurs.

Locatie: Het seminar wordt gehouden in het Spoorwegmuseum, Johan van Oldenbarneveltlaan 1, Utrecht. Er is ruime parkeergelegenheid, vanaf het CS eenvoudig bereikbaar met het OV.

Programma:

13.30 uur    Inloop met koffie en thee

 

14.00 uur    Welkom door middagvoorzitter James van Litdh de Jeude, oud-burgemeester Deventer en Almelo, oud-wethouder Utrecht.

 


14.15 uur  Jan Veuger, lector maatschappelijk vastgoed Hanzehogeschool Groningen.

• Welke actuele ontwikkelingen zijn er op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed?

• Welke lessen zijn te leren van een gemeentelijk Vastgoedbedrijf?

• Hoe een optimaal niveau van maatschappelijke voorzieningen te realiseren, waarbij de spreiding aansluit bij bestaande en toekomstige wensen van de inwoners met een rendabele exploitatie?

14.45 uur  Guus Berkhout, Fundmanager Triodos Vastgoedfonds.

• Hoe gaat Triodos Vastgoedfonds om met investering, exploitatie, waardering en rendement?

• Moet het directe rendement van maatschappelijk vastgoed hoger zijn dan van commercieel vastgoed of woningen?

• Wat is de invloed van de energiehuishouding op de taxatiewaarde?

• Theorie en praktijk van een multifunctioneel gebouw.

 

15.15 uur   Brenda van der Wal, Unithoofd Gebouwenbeheer gemeente Slochteren en Hoogezand-Sappemeer, auteur van het boek Zeker van Zaken: contractmanagement voor overheden in de vastgoedsector.

• Professionalisering: hoe kunnen kleine gemeenten in een moeilijke markt samenwerken met hun vastgoed?

• Hoe lopen de processen?

• Praktijkervaringen, do’s & don’ts. 

15.45 uur    Pauze

16.15 uur    Henk de Kok, Manager Commercieel Vastgoed Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

• Hoe kan een grote gemeente (Rotterdam bezit ruim 3000 gebouwen) professioneler (efficiënter) met zijn vastgoed omgaan?

• Waar loop je tegenaan? Wat zijn de dilemma’s?

• Praktijkervaringen, do’s & don’ts.

16.45 uur    Jean Baptiste Benraad, lid H(erbestemmings)-team Nationaal Programma Herbestemming, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

• Spelen gemeenten een cruciale rol in herbestemming?

• Wie doet er mee behalve de afdeling vastgoed?

• Het gaat primair niet om geld, maar om de vraag: waar zit de energie?

17.15 uur    Netwerkborrel 

Inschrijven en kosten

Voor 295 euro (excl. BTW) kunt u deelnemen aan dit kwaliteitsseminar op 9 april. Stuur een mail naar info@buildingbusiness.nl met als onderwerp ‘Maatschappelijk Vastgoed’. Vermeld ook uw adres in uw mail. Wij sturen u zo snel mogelijk een bevestigingsmail.

 

 
 
 
Reacties