Waarom vindt Ymere woningmarktregio MRA noodzakelijk? Lees het in de brandbrief!

Sinds 1 januari 2016 mogen twee of meer aangrenzende gemeenten een gezamenlijk verzoek indienen bij minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok om een woningmarktregio te vormen. In een open brief aan de colleges van B&W van de gemeenten die samenwerken in de metropoolregio Amsterdam, spreekt Ymere haar voorkeur uit voor woningmarktregio metropoolregio Amsterdam (MRA). Waarom? 

Volgens de nieuwe Woningwet moeten alle gemeenten dit jaar woningmarktregio’s gaan vormen. Een woningmarktregio geeft kortweg aan waar woningcorporaties mogen investeren en waar niet. In een open brief schetsen Karin Laglas, voorzitter directieraad van Ymere, en Jeroen Frissen, directeur Strategie en Beleid, de karakteristieken en de kansen van metropoolregio Amsterdam als woningmarktregio.

Karin Laglas en Jeroen Frissen wijzen op de sterke samenhang op het gebied van economie en wonen. “Gezien het economisch belang van de MRA voor de hele Nederlandse economie vraagt deze regio om verder te denken dan gemeentegrenzen. Om te denken aan een regio waar gebieden elkaar versterken door te verschillen, waar niemand gelijk is maar iedereen gelijkwaardig, waar plek is voor zowel de hoge, lage en middeninkomens. Aan een metropool waar wordt samengewerkt om de kansen en investeringskracht in de metropoolregio optimaal te benutten. Dat vereist zowel één gezamenlijk economisch beleid als één gezamenlijke woningmarktregio.”

De brandbrief van Laglas en Frissen vindt u hier

Hoe belangrijk Karin Laglas de Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam vindt, laat zij ook op het podium van het gelijknamige congres op 21 juni van WoningmarktNL weten. 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022