Wat zijn de uitdagingen en kansen op de woningmarkt van de Metropool?

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. De regio heeft de ambitie om naar de derde plaats te stijgen, na Londen en Parijs. De woningmarkt in de regio is aan snelle verandering onderhevig, tot 2040 worden er bijvoorbeeld zo’n 250.000 woningen bijgebouwd.

Interessante vragen die rijzen wanneer dit een gegeven is zijn: ‘Wat betekent dit voor de markt?’, ‘Hoe kunnen projectontwikkelaars hierop inspelen?’, ‘Welke projecten krijgen makkelijk financiering?’ en ‘Wat is de vraagontwikkeling in de toekomst?’.

Vragen waar u als marktpartij natuurlijk graag een antwoord op wil. Dat kan! Op 21 juni vindt het congres Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam plaats waar diverse sprekers hun licht laten schijnen over de Metropoolregio Amsterdam.

Eén van de sprekers is Karin Laglas, CEO Ymere. Zij informeert u tijdens het congres over de nieuwe ondernemingsstrategie van Ymere. Zij gaat in op vragen als ‘Welke rol heeft een woningcorporatie als het gaat om werken aan een solidaire metropoolregio’ en ‘Heeft Ymere nog investeringsruimte?’. Verder vertelt zij welke plannen Ymere heeft op het gebied van ontwikkeling, renovatie en het eventueel afstoten van portefeuilles en gaat zij in op de overspannen woningmarkt in Amsterdam en welke omringende gemeenten de meeste kansen voor betaalbare huisvesting bieden.

Heeft u interesse in de Metropoolregio Amsterdam van nu en de toekomstvisie van deze regio? Meer informatie over het congresprogramma vindt u hier.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022