OM doet onderzoek naar taxaties DTZ Zadelhoff

Het Openbaar Ministerie verdenkt vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff en drie van haar taxateurs van het verstrekken van onjuiste waardebepalingen van het uitgaanscomplex Go Planet in Enschede. De vastgoedadviseur meldt dat ze alle medewerking hebben gegeven aan het onderzoek hiertoe en dat ze de uitkomst daarvan in vertrouwen tegemoet zien. Het Functioneel Parket van het OM wil tegenover VJ geen commentaar geven. 

Het FD meldt vanochtend dat zij delen van het strafdossier in bezit hebben waaruit de vervolging van DTZ Zadelhoff en enkele van haar medewerkers blijkt. Naast dit onderzoek ligt er een civiele claim van de erfgenamen van de in 2004 vermoorde Willem Endstra bij DTZ Zadelhoff. 

De FIOD is sinds 2012 een onderzoek gestart naar DTZ Zadelhoff over een tweetal verstrekte vastgoedtaxaties van het leisurecomplex Go Planet in Enschede. Dat complex was toen eigendom van Museum Vastgoed Groep, een vehikel dat voor de helft eigendom was van vastgoedondernemer Klaas Hummel en de andere helft door de erfgenamen van Endstra. DTZ Zadelhoff zou het complex bij de verkoop in 2007 aan een Zwitserse vennootschap te laag hebben gewaardeerd op aandrang van Hummel. Het complex is in een latere transactie voor veel meer verkocht.

Reactie DTZ Zadelhoff
In een opmerkelijk uitgebreide algemene verklaring aan haar relaties zegt DTZ Zadelhoff hierover het volgende: “Het artikel heeft mede betrekking op opdrachten die circa 10 jaar geleden zijn uitgevoerd. Waar het om gaat is een onderzoek naar een voormalig opdrachtgever van DTZ Zadelhoff. Hierin zijn ook twee door ons in 2005 en 2007 verzorgde taxaties onder de loep genomen. De taxaties hebben betrekking op het leisure-, entertainmentcomplex Go Planet in Enschede.

De Belastingdienst heeft op enig moment het standpunt ingenomen dat de getaxeerde waarden te laag zouden zijn. Een aantal getuigen en deskundigen is sindsdien gehoord. Uit hun verklaringen en rapportages blijkt dat de taxaties van DTZ Zadelhoff zijn verricht op basis van een juiste methode van waardebepaling. Het gaat hierbij om een zogenaamd zeer specifiek en ‘incourant’ object. Bij een leisure centrum zoals hier, wordt de waarde mede bepaald door wat exploitanten ermee kunnen verdienen. Als je daarbij alleen de stenen waardeert en niet de onderneming, dan vergelijk je appels met peren.

DTZ Zadelhoff heeft direct alle medewerking verleend aan het onderzoek. Wij hebben geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de taxaties en de onderbouwing van de waardebepalende factoren. Wij zien, ook gesteund door meerdere expertiserapporten van onafhankelijke derden, de uitkomst met vertrouwen tegemoet.

Wij hebben daarnaast een civiele dagvaarding, die betrekking heeft op dezelfde zaak van circa 10 jaar geleden, namens de erven Endstra ontvangen. De erven Endstra waren destijds mede-aandeelhouder van de vennootschap, die ons toen de opdracht heeft verstrekt. Deze civiele dagvaarding vinden wij merkwaardig en zeer voorbarig omdat men hiermee vooruit loopt op de uitkomst van een nog af te ronden onderzoek.

Dat onderzoek loopt momenteel onder leiding van een rechter-commissaris. Gisteren (2 december) is een bijeenkomst geweest waarin de rechter-commissaris in goed overleg met de officieren heeft besloten dat eerst nog nader aanvullend deskundigenonderzoek moet worden gedaan voordat kan worden besloten over een sepot of het voortzetten van deze zaak. Wij zien, gesteund door de bevindingen na intern en extern onderzoek, de genoemde getuigenverklaringen en expertiserapporten van onafhankelijke derden, de uitkomst met vertrouwen tegemoet. (..)”

 

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021