Welke beleggers zijn geïnteresseerd in niet-Daeb bezit van corporaties?

Uiterlijk 1 januari 2017 moet elke corporatie zijn voorstel tot administratieve scheiding, juridische splitsing (of een combinatie daarvan) van Daeb/niet-Daeb bezit bij de Autoriteit Woningmarkt (AW) hebben ingediend. Hoe werkt dit in de praktijk? Hoe maak je als corporatie je keuze uit deze drie varianten, en waarom? Welke is het beste voor jouw woningmarktgebied en jouw voorraad? Welke portefeuillestrategie dien je in bij de AW voor je Daeb en niet-Daeb portefeuilles voor de komende 10 jaar? Hoe haalbaar zijn die? En is personele bezetting bij een splitsing passend?

Veel gedoe en kosten zijn te voorkomen door niet-Daeb bezit tijdig verkopen – of zelfs alle bezit boven de aftoppingsgrens. Welke (buitenlandse) beleggers zijn in dat bezit geïnteresseerd? Bieden zij een passende prijs? Welke rendementseisen stellen zij? Is een gemengd fonds een interessante oplossing? Daar wordt al een paar jaar zonder resultaat over gesproken, maar staat nu opnieuw bij diverse corporaties en beleggers hoog op de agenda.

Een hoop vragen die rijzen bij woningcorporaties en partijen die hier nauw bij betrokken zijn. Om antwoord te geven op deze, en nog veel meer, vragen is het congres ‘2016: Jaar van ingrijpende Daeb/niet-Daeb beslissingen’ ontstaan.

Tijdens het congres in de middag van 11 februari 2016 komen diverse sprekers uit de branche aan het woord. Zo ook Leon Bobbe (foto), directievoorzitter De Key, en Arnold Pureveen, CFO en directeur de Alliantie. Zij gaan in een tweespraak toelichting geven op hun keuzes, welke argumenteren zij hiervoor hanteren en wat de dillema’s van deze corporaties zijn. En ook geven zij antwoord op de vraag hoe zij aankijken tegen een gemengd fonds.

Bent u geïnteresseerd in het hele programma? U vindt alle informatie over het congres en de aanmeldmogelijkheden hier.

 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special