‘De zorg is totaal veranderd in 5 jaar tijd, maar de behoefte van ouderen niet’

Er is een hoop te doen over ouderen en de zorg in Nederland. Ons land vergrijst. Enorm. Het aantal 85-plussers verdrievoudigd en de zorgvraag verdubbelt. Daar tegenover staat dat de verzorgingshuizen juist sluiten en serviceflats voor senioren kampen met een imagoprobleem. "De zorg is vergeleken met 5 jaar geleden totaal veranderd, maar de mensen niet. Wij springen in op de behoefte aan veiligheid, geborgenheid en aandacht", vertellen Gerard Thaens en Jan Kamp, ondernemers achter Gewoon Thuiz, aan VJ.

Gewoon Thuiz is in 2010 gestart, onder het 'oude' systeem. Kamp: "We hebben 5 jaar ontwikkeltijd genomen en nu is de markt er klaar voor. We weten wat er speelt en waar de behoeftes liggen, dus het is tijd om ons concept uit te rollen in Nederland. Op dit moment zijn we in drie regio's operationeel, in de wijken. Onze ambitie is om over 5 jaar van de huidige 7 naar 100 teams te zijn gegroeid en een landelijke speler te zijn geworden. Ook willen we dan woonservicecomplexen in exploitatie hebben, naast de dienstverlening bij mensen in hun eigen woning in de wijk."

Verzorgingshuizen sluiten
Thaens vult aan: "Het is bijzonder om te zien dat nu de publieke middelen schaarser zijn veel zorginstellingen besluiten om verzorgingshuizen te sluiten. Immers de vraag naar een beschutte en veilige woonomgeving zal alleen maar groeien. Geserviced wonen heeft de toekomst en ouderen willen daarvoor betalen. Samen met vastgoedpartijen kunnen wij zorgen voor een mooi commercieel product. Betaalbaar voor een grote populatie van ouderen. Met onze dienstenpakket is ook een 'doorstart' van bestaande verzorgingshuizen en serviceflats een aantrekkelijk alternatief voor de eigenaren."

Binnen 3 maanden operationeel
De heren hebben niet perse een vaste volgorde voor de uitrol van het Gewoon thuiz-concept in Nederland. "We kijken in welke plaats er een geschikt pand aandient en wat de zorgbehoefte in die regio is. Daarna stellen we een klantenwerver aan en onze ervaring is dat we binnen 3 maanden operationeel kunnen gaan", zegt Thaens. "Onze primaire focus ligt op bestaand vastgoed of panden die bijna worden opgeleverd. Het mooiste zou natuurlijk zijn als we kunnen beginnen in voormalige verzorgingshuizen die leeg zijn komen te staan. Maar we staan ook open voor kantoorpanden die getransformeerd kunnen worden tot een wooncomplex voor ouderen."

Vastgoedeisen
VJ vraagt aan Thaens waar het vastgoed aan moet voldoen om geschikt te kunnen zijn als woonservicecomplex. Hij antwoordt hierop: "De locatie is heel belangrijk. Het pand moet middenin een wijk liggen en dichtbij voorzieningen. Kantoorpanden aan de snelweg zijn dus niet geschikt. Verder moeten er een behoorlijk aantal zelfstandige appartementen van gemiddeld 60 m2 in gecreëerd kunnen worden. Alle appartementen met eigen badkamer, toilet en keuken, want de ouderen wonen op onze locaties echt zelfstandig. Een belegger investeert in het pand en wij voeren het management/dienstverlening en ontzorgen, ook wat betreft de verhuur."

Niets meer om tegenaan te leunen
Volgens Theans en Kamp bestaat er onder ouderen nog steeds de behoefte om veilig en met aandacht te wonen. "De huidige aanleunwoningen verliezen hun waarde, omdat er nergens meer tegen aangeleund kan worden omdat de verzorgingshuizen verdwijnen. We merken nu dat de servicekant verdwijnt en dat het meer een sociaal aspect krijgt. Gewoon thuiz kan dit beide verzorgen en dat op maat, dus de ouderen kunnen zelfstandig wonen en met een (zorg)vraag bij ons terecht."

Vraaggestuurd
Op de vraag wat Gewoon Thuiz anders maakt dan bijvoorbeeld de thuiszorg of andere commerciële zorgaanbieders zegt Thaens: "Wij bieden een vraaggestuurd product voor 75+ers. Dit kan zowel in de wijk zelf, in hun eigen woning, als straks ook op een locatie. Eigenlijk is het een bundeling van verschillende losse diensten bij elkaar, wij verzorgen alle lijntjes met allerlei instanties. De medewerkers noemen wij Vlinders en de mensen hebben maar één Vlinder voor alle vragen die zij hebben, dus altijd hetzelfde gezicht. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensband tussen de ouderen en de Vlinders en kunnen we misschien zelfs spreken van 'het oudste kind' die (praktische) zaken regelt en ontzorgt."

Hij vervolgt: "Je zou het kunnen vergelijken met een lidmaatschap zoals de Wegenwacht; iedereen kan er lid van zijn en als je hulp nodig hebt dan krijg je die. Wij bieden drie soorten abonnementen aan, afhankelijk van de behoefte al vanaf € 14,95 per maand. In alle gevallen bezoeken de Vlinders de ouderen structureel en daarnaast kunnen extra uren worden ingekocht. Dat geeft de ouderen een veilig en vertrouwd gevoel."

Op minstens 10 plekken lopen op dit moment leads om vastgoed te transformeren tot Gewoon thuiz huizen. Gewoon Thuiz mikt op een eerste opening in 2016. Tot besluit zeggen de heren dat zij ook mogelijkheden zien bij leegkomend zorgvastgoed van corporaties. "Wanneer de zorginstelling de huur opzegt, kunnen wij met de eigenaar de locatie weer exploitabel krijgen."

Heeft u vastgoed dat geschikt zou kunnen zijn voor Gewoon Thuiz? U kunt contact opnemen met Gerard Thaens via onderstaande Complimenteerknop of via 
06 52 45 57 70.

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022