VJ Commentaar: Pandeigenaren vanwege vluchtelingenhuisvesting met de dood bedreigd


Iedereen zal over dit stuk vandaag zijn eigen mening vormen. Met deze publicatie wil Vastgoedjournaal ook geen mening verkondigen, maar slechts de feiten van de huidige problematiek rondom huisvesting van vluchtelingen uiteenzetten.

We zijn er inmiddels allemaal van doordrongen dat de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden noodzakelijk is. Het is onze plicht als beschaafde Westerse wereld om deze taak op ons te nemen. Maar je plicht willen uitoefenen en daadwerkelijk de huisvesting van duizenden vluchtelingen in goede banen leiden, is toch wat ingewikkelder dan men denkt.

Liever zien uitbranden
Gisteren sprak Vastgoedjournaal met een betrokken partij die dagelijks met huisvestingsvraagstukken van vluchtelingen te maken heeft. Wij zijn ons rot geschrokken hoe omwonenden kunnen reageren en hoe de overheid omgaat met dreigementen vanuit de samenleving.

De betrokken partij, die absoluut niet met name genoemd wil worden, was met een gemeente in gesprek om huisvesting voor vluchtelingen in één van haar leegstaande panden te realiseren. De omwonenden kregen hier lucht van en besloten het pand in brand te steken. Hoe diep kun je zakken als maatschappij om tot zulke daden over te gaan? Blijkbaar zijn er mensen die een leegstaand gebouw liever zien uitbranden dan er tijdelijk vluchtelingen in op te vangen. Ook kreeg onze betrokken partij te maken met telefonische doodsbedreigingen en haatmails. Tja, op deze manier gaat de bereidheid om een pand te renoveren naar de eisen voor vluchtelingenopvang er snel af.

Geschrokken overheid
De betreffende marktpartij vertelde voorts dat de overheid door dit soort incidenten aan het verkrampen is. Er wordt nu achter de schermen gewerkt aan een stuurgroep die de huisvesting in ‘beslotenheid’ regelt. Wij denken dan aan vergunningsaanvragen voor renovatie of herbestemming van een object naar opvangruimte die niet meer van te voren worden aangekondigd in het lokale krantje of via andere mediakanalen die bedoeld zijn om majeure overheidsbesluiten op lokaal niveau kenbaar te maken. De gemeenten hebben uiteraard wel informatieplicht wanneer burgers concrete vragen hierover hebben, maar sommige gemeenten hebben blijkbaar besloten om niet meer proactief en openlijk te communiceren over de huisvestingsplannen.

Hels dilemma
Is het voor een democratisch gekozen overheid wel zo eerlijk om over dit soort huisvestingsvraagstukken te zwijgen tegenover burgers? Of is het opvangvraagstuk dusdanig ingewikkeld en alles overstijgend dat de mening van omwonenden niet meer telt?

Vastgoedjournaal.nl begrijpt dat er onrust in een woonwijk kan ontstaan als er bekend wordt gemaakt dat er 500 vluchtelingen gehuisvest gaan worden. Maar geweld, verbaal of non-verbaal, keuren wij altijd af. Wel vinden wij het on-Nederlands dat gemeenten de burgers niet proactief informeren en ineens confronteren met dergelijke ingrijpende zaken die niet meer terug te draaien zijn.  

Dialoog belangrijk
Wij moeten eerlijk bekennen dat wij natuurlijk ook de ultieme oplossing niet hebben, maar een goede dialoog met omwonenden lijkt ons altijd beter dan in beslotenheid beslissingen te nemen en burgers voor een voldongen feit te stellen. Want goede opvang voor vluchtelingen is een must, net als de open communicatie hierover. Het is een moeilijk dossier en wij hopen dat de vastgoedsector, overheid en omwonenden elkaar op korte termijn in harmonie gaan vinden om dit gezamenlijk tot het juiste resultaat te brengen.

Onze redactie komt graag in contact met pandeigenaren of gemeenten die inmiddels ook ervaring hebben met dergelijke situaties zoals hierboven beschreven. Door te leren van elkaars ervaringen en openlijk te praten komt de branche wellicht eerder tot mooie passende oplossingen. Het zou fantastisch zijn als er voorbeelden ingestuurd worden waar het wel goed is gegaan. U kunt contact opnemen via info@vastgoedjournaal.nl

Redactie Vastgoedjournaal.nl

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special