Kansen benutten in een groeiende transformatiemarkt

Wat zijn de mogelijkheden van een bestaand pand voor herbestemming? Het omgaan met bestaande objecten is niet eenvoudig. Dit geldt zowel voor gebouwen met monumentale waarde als kantoren of maatschappelijk vastgoed. De transformatiemarkt groeit nog steeds, maar hoe moet zo’n transformatieproces aangepakt worden? Architectenbureau diederendirrix en Reynaers werken al jarenlang samen bij succesvolle transformaties. Zij nemen u tijdens de Dag van het Wonen graag hierin mee. 

Als architect en leverancier in een vroeg stadium samenwerken en (internationale) expertise uitwisselen, ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van vraaggerichte producten.

Diederendirrix en Reynaers Aluminium zetten hun gezamenlijke kennis en ervaring in richting alle betrokken partijen bij het realiseren van transformatieprojecten van formaat: Nedinsco in Venlo (foto), de Hangar, gebouw Anton en Internationale school Eindhoven en binnenkort de transformatie van Philips Lighting Eindhoven van kantoor- naar woonfunctie. 

Lezing Paul Diederen
Paul Diederen, architect van diederendirrix, geeft tijdens de themasessie over transformatie uitleg over:

-Transformatie naar nieuwe woonomgevingen is gebaseerd op cijfers, kennis en kunde. Hoe geven we een gebouw een nieuwe betekenis?;

- Kan naoorlogs vastgoed ook onderdeel worden van de geschiedenis en toekomst van de stad?

Ontmoet de expert
Wilt u meer weten over succesvol transformeren? Bent u bezig met een transformatieproject en heeft u een concrete vraag? Maak dan een afspraak met de experts van diederendirrix en Reynaers tijdens de Dag van het Wonen.

Klik hier voor meer informatie over de Dag van het Wonen

Reacties